Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2006

FOI forskar om detektion av terroristbomber

FOI har fått i uppdrag av den europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) att göra en studie på detektion av “terroristbomber”, eller så kallade Improvised Explosive Devices (IED) som innehåller giftiga, smittsamma eller radioaktiva ämnen.

Studien som FOI ska genomföra har titeln “Detection of IED with CBRN payload”. Begreppet CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska, eller nukleära ämnen. Budgeten är på 75 000 Euro och studien ska vara klar i början av juli i år.

I studien ingår flera delar. En hotbedömning ska göras av vilka explosivämnen som kan användas av terrorister. Forskarna ska även kartlägga de detektionsmetoder som finns idag och peka på lovande detektionsmetoder, baserat på dagens forskning. I uppdraget ingår också att föreslå en åtgärdsplan för hur försvarsbyrån kan gå vidare inom området.

Det är första gången som EDA finansierar ett forskningsuppdrag där huvudutföraren är en svensk organisation. FOI är huvudleverantör och har fått forskningsuppdraget i konkurrens med forskningsutförare i andra europeiska länder inom EU.
– Det är väldigt roligt att vi har fått förtroendet att genomföra den här studien tillsammans med våra partners, säger Henrik Östmark, forskningschef vid FOI. Det är ett erkännande av vår internationellt framstående position inom detektion och skydd som rör farliga ämnen.
Den franska forskningsorganisationen CEB (Centre d’études du Bouchet) liksom det svenska företaget Combitech deltar som underleverantörer.

Kontaktinformation
Henric Östmark, forskningschef, tel 08-555 041 91, mobil 070-927 72 21 henric.ostmark@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera