Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2006

Vårt utvecklingstänkande kan skapa problem för de fattigaste

Hur påverkas byar i norra Vietnam av ekonomiska och politiska reformer? Vi vill gärna tro att utvecklingstänkandet i världen och allt stöd hjälper de allra fattigaste. I en ny avhandling menar Bent Jörgensen att bistånd och ekonomisk tillväxt under vissa omständigheter försämrar situationen för de allra fattigaste. Problemet är främst att idén om utveckling får en annan innebörd i lokalsamhället.

De senaste två decennierna har Vietnam genomgått en kraftig ekonomisk utveckling följd av försiktiga politiska reformer. Många anser att Vietnam håller på att lyckas med att bekämpa fattigdomen via hög ekonomisk tillväxt. Samtidigt har gapet mellan fattiga och rika ökat. I avhandlingen lyfter Bent Jörgensen fram betydelsen av icke-ekonomiska aspekter som hjälper oss att förstå fattigdomen och fattigdomsbekämpningen i utvecklingspraktik och tänkande.

Studien visar hur lokalsamhällets icke-fattiga konsekvent gynnas av delvis nya flöden av resurser såsom land och subsidier, information om t.ex. odlingsteknik samt ökad makt och inflytande. Orättvisorna skapas och legitimeras av lokalt konstruerade sociala gränser mellan fattiga och rika.

Dessa sociala gränser finns redan i det dominerande utvecklingstänkandet och kan definieras som skiljelinjen mellan individuell framgång och misslyckande. De fattiga får den otacksamma rollen att illustrera misslyckandet eller helt enkelt negationen av utveckling. Andra kan berika sig och utöva inflytande med hänvisning till de fattigas oförmåga eller ovilja att hantera resurser och inflytande. “Lathet” och “dumhet” görs till en del av de fattigas identitet. Utvecklingstänkandet skapar alltså inte bara en grupp av människor som kallas fattiga, utan den gruppen görs också “ohjälplig.”

Även den lokala viljan att hjälpa folk i nöd minskar när de fattiga själva får bära skulden för fattigdomen. En minskad vilja att hjälpa klingar illa med att man nu, i enlighet med gängse utvecklingsdiskurs, låter lokala elitdominerade institutioner ta ökat ansvar för fattigdomsbekämpningen. Dessa institutioner “lär sig” att placera ansvaret för fattigdomen hos de fattiga själva.

Med dessa slutsatser blir avhandlingen en kritik – inte bara av den gängse fattigdomsbekämpningen i Vietnam – utan också av det globala utvecklingstänkandet i stort.

Avhandlingens titel: Development and ’The other within’. The Culturalisation of the Political Economy of Poverty in the Northern Uplands of Viet Nam
Fakultetsopponentens namn: Professor Oscar Salemink, Amsterdam
Tid och plats för disputation: Fredagen den 28 april 2006, kl. 14.15, Aulan, Annedalsseminariet,
Övre Husargatan 34/ Seminariegatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Bent D Jörgensen, tel. 031-221888(bost.), 031-773 1984
e-post:.b.jorgensen@padrigu.gu.se
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera