Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2006

Forskningens Dag 9 april:”På bettet hela livet – om odontologisk vetenskap i Umeå”

Tandläkarutbildningen, och därmed odontologiska institutionen vid Umeå universitet, fyller 50 år under 2006. Bl.a. därför ägnas årets upplaga av Forskningens Dag åt modern odontologisk vetenskap i Umeå under rubriken "På bettet hela livet". Det sker söndagen den 9 april kl. 12.00 i Aula Nordica.

Programledare för evenemanget är Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Programmet för Umeå-upplagan av dagen är som följer:

12.00 – 12.30 Kariesprevention hos barn – hur går det egentligen?
Svante Twetman berättar om förebyggandet av hål i tänderna hos barn, och hur tandhälsan hos dem utvecklats de senaste decennierna. Behöver fluortanten aktiveras igen?
Kontakt: Tel. 040-665 84 78; Mobil 070-245 62 31; e-post: svante.twetman@odont.umu.se

12.30 – 13.00 Sömntandställning mot snarkning och sömnapné
Marie Marklund om hur sömntandställning kan motverka sömnstörningar, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsorisker som följer med snarkning och sömnapné.
Kontakt: Tel. 090-785 61 95; e-post: Marie.Marklund@odont.umu.se

13.00 – 13.30 Hur farligt är amalgamet?
Anders Berglund berättar vad man vet om amalgamet i våra munnar och vilka hälsoeffekter det kan tänkas ha.
Kontakt: Tel. 090-785 60 69; e-post: Anders.Berglund@odont.umu.se

13.30 – 14.00 Sätta tänderna i datorn – om virtuell radiologi
Jan Ahlqvist beskriver hur utbildning i röntgen kan bedrivas utan att någon utsätts för strålning i onödan. Forskargruppen utvecklar och utvärderar radiografiska datorsimuleringar som kan underlätta och förbättra förståelsen av komplicerad anatomi och hur den kan återges med olika avbildningstekniker.
Kontakt: Tel. 090-785 61 72; mobil 070-617 61 72; e-post: jan.ahlqvist@odont.umu.se

14.00 – 14.30 – Paus, kaffe med dopp

14.30 – 15.00 Whiplashskada – orsak till ätsvårigheter
Per-Olof Eriksson berättar om varför nackskada kan försämra förmågan att gapa, bita, tugga och svälja. Lars-Eric Thornell redogör för sina erfarenheter som remitterande doktor.
Kontakt: Tel. 090-785 60 80; e-post: per-olof.eriksson@odont.umu.se respektive tel. 090-786 51 42; e-post: Lars-Eric.Thornell@anatomy.umu.se

15.00 – 15.30 Det växer fast! – om tandimplantat och benbildning
Maria Ransjö och Stefan Lundgren beskriver material och metoder för att skapa käkben så att tandimplantat kan växa fast i käkarna.
Kontakt: Tel. 090-785 60 98 eller 090-785 62 00; e-post: maria.ransjo@odont.umu.se respektive tel. 090-785 61 10; mobil 070-346 33 55; e-post: Stefan.Lundgren@odont.umu.se

15.30 – ca 16.30 Frågestund och debatt
Ledare: Medicine hedersdoktorn Sverker Olofsson
Föredragshållarna

Evenemanget, som börjar 12:00, avslutas med frågestund och paneldebatt med alla föredragshållarna under ledning av Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Debatten, och därmed hela Forskningens Dag 2006, beräknas pågå till ca 16:30.

Samtliga föredragshållare är forskare inom respektive område.

Forskningens dag kommer även att genomföras i Luleå 23 april, då med något modifierat program. Lokalen är Aula Lärkan, Gymnasiebyn (Gamla Hermelinskolan), och starttiden är även där 12.00. Mer information om båda upplagorna återfinns på http://www.umu.se/medfak/forskning/forskningens_dag.html

Under dagen kommer Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet att presenteras. För mer information om den, se http://www.umu.se/medfak/forskning/stiftelser.html

Även årets Forskningens dag kommer att sammanfattas i bokform. Information om tidigare arrangemang (varje år sedan 1998) och de sex gratisböcker som utgivits finns på webbsidan http://www.umu.se/medfak/forskning/forskningens_dag.html. Delar av pappersupplagan från den senaste, om prostatacancer, finns kvar och kan beställas från undertecknad. Pappersupplagorna av övriga böcker är så att säga “slut från förlaget”, men kan laddas ned i pdf-format från nämnda webbsida.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera