Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2006

Diplom och belöningar delas ut i Stockholms stadshus

Fredagen den 7 april håller Handelshögskolan i Stockholm diplomceremoni i Stockholms stadshus. Vid ceremonin mottar 333 civilekonomer, 6 licentiater, 80 Executive MBA-examinerade och 25 examinerade från International Graduate Program sina diplom ur rektor Lars Bergmans hand. Vid ceremonin får några av dem även ta emot belöningar för framstående prestationer under utbildningen:

Grundutbildningen

Grosshandlare John Lovéns stipendier för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning tilldelas
Andreas Källström och Fredrik Rydén

Per Erikssons resestipendier för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning tilldelas
Fredrik Jenestrand och Daniel Perez

Hans Stahle’s Scholarship for excellence in the International Graduate Program (IGP) has been awarded to
Arne Njå Simensen

Till Per Hillers minne stipendium för framstående uppsats inom ämnesområdet finansiell ekonomi tilldelas
David Järnland och Pablo Sanchez
“Stock Market Reactions to Meeting or Beating Earnings Expectations: The Swedish case”

Eli F Heckschers stipendium för framstående uppsats inom nationalekonomi tilldelas
Erik Gribbe och Tobias Lundquist
“Sizing up Lies – An experimental study of lies and promises in a cheap talk game with hidden information”

Gunnar Hedlunds stipendium för framstående uppsats inom internationellt företagande tilldelas
Mikael Sundström och Marcus Wilert
“Global Codes, Local Rules”

Bertil Näslunds stipendium för framstående uppsats inom finansiell ekonomi tilldelas
Arne Njå Simensen och Olof Åkesson
“Bidder Returns & Premium. A Study of Public and Private Acquisitions 1986-2003″

Oscar Silléns fond för framstående skriftligt arbete inom redovisning och finansiering tilldelas
Richard Johansson och Fredrik Rydén
“A Comparision of Four Methods for Assessing Accounting Quality”

Sven-Erik Johanssons stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelasPer Agebäck och Niklas Ringby
“Börsintroduktioners effekter på den interna styrningen. – Att kommunicera sin styrning eller styras av sin kommunikation”

Paulsson Frenckners stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Kaveh Madjlessi och Per Olsson
“Interorganizational Control – A case study of administrative outsourcing”

Folke Kristenssons stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Herman Stål och Jon Tillegård
“Sotiga Bjässar som går lös på sina funderingar med väldiga släggor. En nätverks- och diskursanalys”

Bertil Ohlins stipendium för framstående uppsats inom internationell ekonomi tilldelas
Martin Olofsson
“Determinants of Offshoring – An empirical investigation of manufacturing offshoring from three nordic countries”

Gunnar Westerlunds stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Sofia Nilsson
“Translating Corporate HIV/AIDS Activities – A case study of HIV/AIDs strategies, policies and programs in four South African based companies”

Karl-Erik Wärneryds stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Caroline Lindén och Mari-Linn Stenlund
“I jakten på konsumenterna – våga & vinn? En studie om hur inkongruens påverkar konsumenterna vid varumärkesutvidgningar och varumärkesallianser”

I anslutning till ceremonin tilldelas Jean-Jacques Hus Nordeas utmärkelse “Årets lärare”, framröstad av civilekonomstudenterna.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Hanna Pettersson, informatör
tel: 08-736 9016
e-post: hanna.pettersson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera