Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2006

Kollektivt tänkande mobiltelefoner lotsar dig till liften

Många har ofta upplevt att tiden i liftkön blir längre än den man kan spendera i pisten. Vid Mittuniversitetet bedrivs just nu ett forskningsprojekt med Swarm Intelligence (SI), ett system som kan användas för att minimera belastningen på liftsystemen. Målet med projektet är att med hjälp av en handdator eller mobiltelefon komma till den lift som är minst belastad, för att maximera upplevelsen med skidåkning.

Vid Mittuniversitetet bedrivs just nu ett projekt som innebär att man med mobiltelefoner skall kunna veta om det är lång kö i liften eller inte. Projektet har fått fri tillgång till Åres skidsystem i tre år och det är två företag som tror på idén. Projektledare Åke Malmberg säger:
− Teleca bidrar med arbetstid för utveckling av mjukvara och Skistar ger oss fri access till Åres skidsystem under tre år.

Projektet kommer att bedrivas inom grundutbildningen för IT-system för upplevelseteknologi. Redan har ett antal studenter varit till Åre för att mäta och koordinatbestämma nedfarterna. I första skedet kommer de att simulera åkare och liftsystemen för att senare testa med en handdator på riktigt.

Denna typ av forskning kan i framtiden komma att användas för att minimera trafikstockningar, minska bränsleförbrukning och användas inom cancervården.

Swarm Intelligence är en form av konstgjord intelligens, artificiell intelligens. En dator har möjlighet att rationalisera beslut och lära sig av samlad kunskap. Förutsättningen för datorn att dra slutsatser av den samlade kunskapen är att den som konstruerat systemet byggt in den möjligheten.

Artificiell Intelligens baseras på att en kraftfull dator centralt gör beräkningar för att tillgodogöra sig kunskap om sin omvärld. Swarm Intelligence baseras istället på att mindre kraftfulla datorer, var och en för sig, gör iakttagelser av sin omvärld. Deras omvärld är mycket begränsad. När dessa små enheter sedan kommunicerar med varandra skapas en gemensam större bild av omvärlden, ett så kallat kollektivt medvetande.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Åke Malmberg, telefon +46 63 16 53 53, mobitelefon +46 70 311 5353 eller ake.malmberg@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera