Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2006

Bygg bättre träregelväggar

Krokigt virke är en av de största anledningarna till att det byggs mindre med trä nu än tidigare i Sverige. Byggentreprenörer hävdar att virke orsakar problem genom att det kroknar fastän det är rakt vid montage. Virkesproducenterna hävdar å sin sida att byggarna fördärvar virket genom sin hantering och utsätter det för regn och snö. Magnus Bäckström har i ett doktorsarbete på Chalmers studerat hur man bygger raka väggar med träreglar och vilka risker det finns för att väggen blir krokig och skev.

I Skandinavien torkar virkesproducenterna vanligtvis virket till 18 procent fuktkvot. Den slutliga fuktkvoten i ett färdigbyggt hus kan vara så låg som 8 procent vilket innebär att virket kommer att torka ytterligare ca 10 procent efter att huset är byggt. Formen hos virke ändras när fuktkvoten ändras. Detta innebär att man till exempel kan få sprickor i tapeter en tid efter att ett hus är klart.

– Det finns flera viktiga saker att ta hänsyn till när man väljer virke och när man bygger ett hus. De viktigaste är kvalitet och dimension hos virket liksom utförandet, där inte minst kontroll av klimatet spelar en viktig roll, säger Magnus Bäckström.

Virke som skall användas i träregelväggar bör vara av bra kvalitet. Det innebär hög styvhet, liten fibervinkel och sågat långt bort från märgen då sådant virke har mindre benägenhet att deformeras när det utsätts för fuktvariationer.

När man bygger en vägg kläs väggstommen normalt med skivor av gips. Ju styvare gipsskivorna är, desto mindre är risken att man skall behöva rikta väggen under byggprocessens gång, eller att man får sprickor i tapeter en tid efter att bygget är klart.

I väntan på installationer kan väggar byggas med gipsskivor på bara ena sidan innan skivorna på den andra sidan monteras. En sådan vägg löper stor risk att kröka sig alltför mycket vilket medför stora problem med att montera väggskivorna på andra sidan. Det beror dels på att gips på endast en sida inte förmår hålla tillbaka vridningen hos regeln speciellt mycket, dels på att regeln vill krympa mycket mer än vad skivan vill. Om man däremot bygger med gipsskivor på båda sidor av väggen direkt kan man räkna med att väggen kommer att vara rak. Gipsskivorna måste fästas ordentligt på träreglarna. Skivtillverkarnas rekommendationer för avstånd mellan skruvarna och montering av skruvarna bör följas.

Magnus Bäckström försvarade sin avhandling “Moisture-induced distortion in timber structures – examples based on partition walls” (på svenska: “Fuktberoende formändringar hos träkonstruktioner – exemplifierat på innerväggar”) vid en offentlig disputation på Chalmers i mars 2006

Projektet har delfinansierats av Stiftelsen för Strategisk Forskning genom Trämekanikprogrammet och Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning.

Magnus Bäckström är uppvuxen i Strängnäs.

Kontaktinformation
Mer information
Magnus Bäckström, tel 070-587 4625
eller
handledaren, professor Robert Kliger, Institutionen för bygg och miljöteknik, Konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 2016,
e-post robert.kliger@Chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera