Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2006

Forskningsresultat som skrämmer- Sveriges förhållande till kommunism och nazism

Vetenskapsrådet presenterar tisdagen den 4 april kl 09.00 vid en pressfrukost resulaten från forskningsprogrammen "Kommunistiska regimer" samt "Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen".

Forskningsresultaten överraskar, skämmer och skrämmer. Bland annat handlar det om olika aspekter på svensk rädsla, fruktan och fascination, men också om frändskap inom svenskt vetenskapssamhälle, kultur- och kyrkoliv med nazismen och Nazi-Tyskland. Det handlar även om kommunistiska regimers övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Resultaten sätter ljuset på mycket som inte tidigare varit känt om kommunismen och nazismen och Sveriges förhållande till dem från 1930-talet till nutid. Sammanlagt har 29 miljoner kronor använts för forskningsprogrammen som sedan 2001 har pågått i Vetenskapsrådets regi.

Tisdagen den 4 april kl 09.00-10.00 berättar forskningsledarna och representanter för två delprojekt om sina resultat vid en pressfrukost på Vetenskapsrådet. Tillfälle till frågor ges. Medverkande är:

Klas Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet och programkoordinator “Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen”

Anu-Mai Köll, professor i historia vid Stockholms universitet och programkoordinator för “Kommunistiska regimer”, ansvarig för delprojektet “Likvideringen av kulakerna som klass, Baltikum 1940-1949”

Charles Westin, professor, föreståndare för Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, Stockholms universitet, ansvarig för delprojektet “Nationalsocialism i förändring. Ett omvärldsanalytiskt perspektiv”.

Göran Leth, universitetslektor och Ester Pollack, forskare, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, ansvariga för delprojekten “Pressfriheten och Förintelsen. Svenska medier i skuggan av andra världskriget och rapporteringen om Europas judar” samt “Medierna, den svenska offentligheten och Sovjetkommunismen”.

LOKAL: Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, rum Kappa, plan 3.

Anmälan senast måndag 3 april till anna.karin.svenningsson@vr.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Jesper Wadensjö, informationsansvarig Vetenskapsrådet/humaniora och samhällsvetenskap, Tfn 08-546 44 289, e-post jesper.wadensjo@vr.se
eller

Docent Jan Larsson, utredare Vetenskapsrådet, har sammanställt rapporterna, Tfn 08-546 44 335, e-post jan.larsson@vr.se eller

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera