Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2006

Lärarutbildningarna klarar inte regeringens värdegrundsmål trots att frågorna är mer aktuella än någonsin

Värdegrundsfrågorna i den nya lärarutbildningen har inte fått det genomslag som riksdagen tänkt sig enligt beslutet om ny lärarutbildning.

Det svenska samhället befinner sig i förändring som också sätter spår i skolans värld. Globalisering, internationalisering men även individualiseringen ställer nya krav på dagens lärare jämfört med tidigare. För att kunna realisera läraoplanens mål vad gäller demokratifostran, jämställdhet och värdegrund behöver lärarna ny kompetens inom området.

Värdegrundsfrågorna är aktuella och levande i debatten om dagens skola, och i skolan, det visar inte minst aktuella exempel som diskussionen om det ska vara tillåtet eller inte att bära slöja i skolan eller om elever som sympatiserar med organisationer som inte erkänner de demokratiska spelreglerna ska få betyg i samhällskunskap.

I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1 2006, redovisas ett treårigt forskningsprojekt som handlar om värdegrundsfrågor i den nya lärarutbildningen.

Studien omfattar 17 av landets 21 lärarutbildningar. Resultatet av studien bekräftar delvis andra utvärderingar och larmrapporter om lärarutbildningens kvalitet. De blivande lärarnas förberedelse för att kunna realisera läroplanens mål inom värdegrundsområdet är bristfälligt

Projektet har letts av Gun-Marie Frånberg, Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet.

Forskningsprojektet går under namnet: Värdegrundsfrågor i den nya lärarutbildningen; etiska och moraliska dilemman i en föränderlig värld. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Tidskriften kan laddas ner på:
http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/lof/index.html

Kontaktinformation
Gun-Marie Frånberg nås på:
IML, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet
Tel: 090- 786 62 05
Mobil: 070- 255 62 05
E-post: gun-marie.franberg@educ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera