Artikel från Stockholms universitet
29 mars 2006

Ny avhandling vid Stockholms universitet: Föräldrar strävar efter att göra det rätta och att vara normala

Media bombarderar oss dagligen med olika budskap om barn och barns ohälsa och om hur vi som föräldrar ska agera för våra barns bästa, säger Petra Roll Bennet, fil dr i Pedagogik. – Det är den kanske tydligaste påverkansfaktorn vi ser inom området ohälsa idag.

Strävan efter att normalitet präglar många människors vardag, enligt Petra Roll Bennet.
– I dagens samhälle konfronteras vi dagligen med risker av olika slag, särskilt risker som kan relateras till hälsan.

I en avhandling om föräldrar med barn som lider av eksem undersöker Petra Roll Bennet hur föräldrar berättar om sin hantering av barnets ohälsa. Resultaten visar hur föräldrarna skapar mening i sitt sätt att hantera sina barns ohälsa i sitt dagliga familjeliv. Föräldrarnas berättande visar på sätt att förhålla sig till idéer om föräldraskap i dagens samhälle.

Petra Roll Bennet utgår i sitt arbete ifrån sociologen Giddens teori om så kallad reflexiv modernitet som bygger på principen att föräldraskapet måste ses som ett föränderligt och relationellt begrepp där kunskapen om och känslan för vad som är det rätta sättet att agera på är stadd i kontinuerlig förändring.
– Genom det konstanta flödet av ny kunskap, information och erfarenheter i såväl den stora som lilla världen ifrågasätts ständigt de åsikter och bedömningar många föräldrar har bildat sig, säger Petra Roll Bennet. Ett sätt att hantera den eventuella osäkerhet en sådan situation kan medföra är att försöka sträva efter att se det egna livet som något normalt.

Undersökningen bygger på intervjuer med 32 föräldrar till barn med eksem. Petra Roll Bennet kunde identifiera tre olika sätt att förhålla sig till barnens situation. 1) att som förälder veta vad man ska göra och göra det; 2) att veta hur man ska göra men inte alltid gör det; 3) att vara osäker men ändå försöka göra rätt.
– Oavsett vilken grupp föräldrarna tillhörde var bilden ändå entydig, menar Petra Roll Bennet. Hela gruppen utgick ifrån det egna familjelivet och tolkade barnets symptom inom ramen för detta.
Samtidigt förhöll föräldrarna sig till vad de fått veta genom massmedia och barnhälsovård.
– Där de två “verkligheterna” fördes samman kunde man se att det hos föräldrarna fanns en strävan efter normalisering och bekräftelse på att barnet och familjen inte avviker.

Doktorsavhandlingens titel: Föräldraskapande och barnets hälsa. Föreställningar och berättande om barn med eksem.

Petra Roll Bennet kan nås på telefon 08-16 22 21 alt. 070-765 70 76, eller e-post petra@ped.su.se

För bild på Petra Roll Bennet eller exemplar av avhandlingen, ring universitetets pressnummer, tfn 08-16 40 90.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera