Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2006

Mittuniversitetet får Sveriges första professor i politisk kommunikation

Mittuniversitetet har beslutat att anställa Lars Nord, Sundsvall, som professor i medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning mot politisk kommunikation. Lars Nord blir därmed den förste innehavaren av den så kallade Thorbjörn Fälldin-professuren vid Mittuniversitetet.

Vid Mittuniversitetet bedrivs sedan 1997 en omfattande forskning om medier och demokrati vid Demokratiinstitutet och avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Professuren i politisk kommunikation var från början knuten till Demokratiinstitutet men övertogs sedan av Mittuniversitetet. Forskargruppen inom politisk kommunikation vid Mittuniversitetet är en av de ledande i landet och är också internationellt etablerad.

– Det känns roligt och utmanande att kunna fortsätta att forska inom området politisk kommunikation, säger Lars Nord. Vi kommer att fortsätta att envist granska relationen mellan medier och demokrati, men också rikta in oss på helt nya områden som till exempel partiers strategiska kommunikation i valrörelser och nya mediers roll i opinionsbildningen vid sidan av traditionella massmedier.

Lars Nord har varit anställd vid Mittuniversitetet sedan 1993. Han disputerade vid Stockholms universitet 2001 och blev samma år docent i statskunskap med inriktning mot politisk kommunikation vid Åbo Akademi. Lars Nord har sedan 1997 lett Demokratiinstitutets arbete, först som föreståndare och sedan som forskningsledare.

Lars Nord har skrivit ett stort antal böcker och artiklar om journalistik, medier och demokrati och också varit verksam som gästforskare vid utländska universitet. Han arbetar för närvarande med ett större forskningsprojekt om svensk mediepolitik, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Lars Nord är född 1958 i Motala och har före sin akademiska verksamhet varit anställd som journalist, bland annat på Dagens Nyheter, Sundsvalls Tidning, Sveriges Radio och Sydsvenska Dagbladet.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Lars Nord, 070-550 93 33, lars.nord@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera