Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2006

Lärdomar av Gudrun – så ökar vi säkerheten i elleverans

Stormen Gudrun tog Sverige på sängen och visade på samhällets sårbarhet vid brist i elkraftsystemet. Förhoppningsvis dröjer det tills en så allvarlig och oväntad händelse inträffar igen. Men drift, planering och underhåll av elkraftsystemet innehåller alltid osäkerheter som behöver hanteras.

Det finns dock metoder att hantera dessa osäkerheter som beror på temperatur (uppvärmning), vattentillgång (reserver i produktion), vindstyrkor (vindkraftverk) eller till och med börskurser (försäljning av el). I längden handlar det om att effektivisera elkraftsystemet, till exempel genom optimalt underhåll.

– Det finns stora resurser att spara genom att arbeta smartare, att vidta rätt åtgärd och genom att använda rätt komponent i systemet vid rätt tidpunkt och med rätt metod, säger Lina Bertling, specialist inom riskmetoder för elkraftsystem på KTH och ordförande för en stor internationell konferens om säker elförsörjning som hålls på KTH i Stockholm den 11-15 juni.

KTH Skolan för Elektro- och systemteknik har fått förtroendet att stå som värd för 2006 års upplaga av Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS). Konferensen är ett gyllene tillfälle att fördjupa sig i den ständigt högaktuella frågan om elsäkerhet.
– Riskbaserade metoder inom elkraftsystem och underhållsstyrning är strategiska forskningsområden där KTH satsar för att utveckla en världsledande kompetens, säger Anders Flodström, rektor på KTH.

Konferensen ventilerar nya spännande tekniska metoder och greppar framtida utmaningar kring utbyggnad, drift, underhåll och reglering av elkraftsystemet. Alla delar av kraftsystemet berörs: produktion, överföring till konsumtion, effekter av marknad och regleringsverktyg.
– Konferensen sätter riskanalys i fokus vilket är ett område där vi just nu satsar inom forskning och utveckling säger Gunnel Färm, generaldirektör för Elsäkerhetsverket.

PMAPS vänder sig i första hand till tekniker och forskare men självfallet också till beslutsfattare.
– Konferensen kommer bland annat att diskutera hantering av stora störningar i elkraftsystemet där vi kan bidra med våra erfarenheter och lära från andra, säger Sture Larsson, Teknisk direktör Svenska Kraftnät.
– Inverkan av olika regleringsmodeller på elnätstariffer är ett intressant ämne där Energimarknadsinspektionen ska delta, säger Håkan Heden chef för Energimarknadsinspektionen.


PMAPS samlar ledande expertis inom både forskarvärlden och branschen. KTH hoppas på uppemot 300 deltagare, framför allt från Europa och Nordamerika. Konferensen har mottagit 250 artiklar från cirka 40 länder. Det är nionde gången denna världsunika konferens arrangeras, första gången var i Toronto 1986 och sedan dess i bland annat London, Rio de Janeiro och Vancouver.

Konferensen erbjuder många aktiviteter som föreläsningar, presentationer av artiklar och workshops plus sociala arrangemang:
– Det viktigaste med konferensen är dock mötet mellan människor, säger Lina Bertling.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Lina Bertling, ordförande, 08-790 65 08, lina.bertling@ee.kth.se
Roland Eriksson, vice ordförande 08-790 79 88
Lennart Söder, vice ordförande 08-790 89 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera