Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2006

Riskabla samtal

Varje år görs mer än 2,6 miljoner utvecklingssamtal i skolan, samtal som involverar 5,5 miljoner elever, lärare och föräldrar. Språk- och samtalsforskaren Johan Hofvendahl har i sitt avhandlingsarbete analyserat 80 av dessa samtal. Han har specialstuderat tre kritiska punkter i samtalen: Hur de öppnas, hur man närmar sig problem, och hur samtalen avslutas.

– Beröm kan man leverera rakt upp och ner, säger han. Men när man ska ta upp ett problem, så sker det mera varsamt. Det kommer tvekljud, långa pauser, omformuleringar…det blir väldigt varsamt. Barnen identifierar det direkt, “aha, nu kommer det något jobbigt”.

Relationen mellan förälder, elev och lärare är skör, och den hänger “som en dallrande hinna” över möjligheterna att föra ett rakt och ärligt samtal kring problematiska ämnen. De allra flesta föräldrar vill haka på och reda ut ett problem som läraren tar upp. Samtidigt kan det vara svårt för dem själva att kritisera eftersom de är rädda att detta ska slå tillbaka mot barnet, menar Johan Hofvendahl. För att ta sig förbi dessa hinder använder lärare, förälder och elev förmildrande uttryckssätt.

– Visst finns det en poäng med att vara varsam för att markera att samtalet är på väg in i en diskussion om eventuella problem. Men ibland kan försiktighetsstrategin misslyckas på så sätt att de verkliga problemen inte diskuteras.

Johan Hofvendahl konstaterar att lärarna i slutet på ett utvecklingssamtal sällan bjuder in till att ta upp flera frågor på ett öppet sätt. “Jaha, då var jag klar, har ni några frågor eller kan vi avsluta”, är en vanlig fras. Den är inte neutral, påpekar han:

– Att förlänga samtalet ställs emot ett konkurrerande projekt, att avsluta det. Läraren överlåter ansvaret att förlänga samtalet på föräldrarna. Det är inte så konstigt, med den taktiken, att de allra flesta föräldrar inte tar upp några egna frågor.

Kontaktinformation
Johan Hofvendahl disputerar den 24 mars. Han nås på 0736 – 332406, eller e-post johan@hofvendahl.se. Avhandlingen heter Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera