Artikel från Karolinska Institutet
21 mars 2006

Grön gubbe stoppar MS-sjuka

Varannan MS-sjuk behöver hjälp med att äta, tvätta och klä sig. Bara två av tio skulle hinna passera ett övergångsställe vid grön gubbe. En avhandling från Karolinska Institutet kartlägger nu för första gången hela livssituationen för personer med multipel skleros.

– Vi hade inte förväntat oss att en så stor andel inte förmådde utföra dagliga aktiviteter på egen hand, eller att gångsvårigheter var ett så stort hinder för att klara av vardagen och delta i sociala sammanhang. Bara en av tio gick med normal hastighet, säger sjukgymnasten och forskaren Ulrika Einarsson.

I Sverige lever en av 800 personer med diagnosen MS, multipel skleros. Trots att det rör sig om en så stor patientgrupp har det tidigare inte gjorts någon detaljerad befolkningsbaserad kartläggning av deras livssituation.

I sin studie samlade Ulrika Einarsson in data från 166 slumpvis valda personer med MS i Stockholms län, genom intervjuer och tester i deras hemmiljö. Hembesöken gjorde det möjligt att få fram andra resultat än via de postenkäter som vanligtvis använts. Studierna visar att hälften av personerna hade normal kognitiv förmåga. En tredjedel hade normal handfunktion och lika många kunde själva laga mat, handla, städa, åka kommunalt och delta i sociala aktiviteter i samma omfattning som friska.

Enligt Ulrika Einarsson är kunskap om den stora andelen personer med MS som lever med funktionshinder viktig bland annat för att kunna göra kliniska prioriteringar och att organisera sjukgymnastik och annan rehabilitering.

MS drabbar centrala nervsystemet. Till symtomen hör balansstörningar, känselnedsättning, förlamning, nedsatt kognitiv förmåga och trötthet. De flesta som insjuknar är i åldrarna 20-40 år. MS är en så kallad autoimmun sjukdom, det egna immunsystemet angriper det skyddande höljet, myelinet, runt nervtrådarna, vilket påverkar deras nervledningsförmåga. Sjukdomen går ännu inte att bota.

Avhandling: “People with Multiple Sclerosis in Stockholm – aspects of motor and cognitive function, activities of daily living and social/lifestyle activities”, Ulrika Einarsson, Institutionen Neurotec, Sektionen för sjukgymnastik, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för neurologi, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Ulrika Einarsson, tfn 085-8580548, mobil 0736-822983,
e-post ulrika.einarsson@karolinska.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95,
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera