Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2006

Karolinska Institutet, Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet: Pressfrukost om barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Först var de bara besvärliga. Sedan kallades de bokstavsbarn och sattes i specialklass. Idag talar vi om kognitiva funktionshinder. Men har omgivningens syn på dem verkligen förändrats? Vilka faktorer spelar in för uppkomsten av symptom som koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och läs- och skrivsvårigheter? Ska dessa barn behandlas eller ska de lära sig att leva på sina egna villkor? Vilka medicinska och pedagogiska metoder är mest effektiva? Hur långt går det att nå med dessa metoder?

Datum: Tisdag den 28/3 2006
Tid: 8.30 – 10.30
Plats: Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet

Medverkande:

Jenny Eklund, fil dr, Centre for health equity studies, Stockholms universitet/Karolinska Institutet.
Biologi bakom antisocialt beteende?
Barn och ungdomar med uppmärksamhetssvårigheter har en större risk än andra att utveckla antisocialt beteende, det vill säga normbrott, kriminalitet och våld. Finns det en bakomliggande biologisk sårbarhet till dessa svårigheter och vilken betydelse har de för barnens fortsatta utveckling?

Hans Forssberg, professor Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Kan koncentrationssvårigheter förklaras av obalans i hjärnans kognitiva nätverk, och kan vi göra något åt det?
Med moderna metoder kan vi nu titta in i den arbetande hjärnan och identifiera vilka neurala nätverk som är störda vid ADHD. Genom träning kan de kognitiva funktionerna förbättras och symptomen lindras.

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm.
Dyslexi – ett språkbiologiskt handikapp.
Trots att de senaste tjugo årens forskning om dyslexi inom psykologi, specialpedagogik, språkvetenskap och neurovetenskap visat på den språkbiologiska grunden för handikappet finns fortfarande många alternativa förklaringsmodeller som presenteras för lärare och föräldrar. Varför är det så svårt att anpassa barnens undervisning efter dessa forskningsresultat?

Lättare frukost serveras!

Kontaktinformation
Linda Carlsson, Lärarhögskolan i Stockholm, tfn 08-737 5530, mobil 070-329 76 63 e-post linda.carlsson@lhs.se
Maria Erlandsson, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 91 e-post maria.erlandsson@eks.su.se
Katarina Sternudd, Karolinska Institutet, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera