Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2006

Balans mellan olika aktiviteter viktigt för kvinnors välbefinnande

För att hålla stressen borta är det viktigt uppleva vardagens aktiviteter som hanterbara och meningsfulla och kunna skapa en balans mellan olika typer av aktiviteter. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Vardagslivet innehåller arbete, hem- och familjeaktiviteter, fritidsaktiviteter och tid för återhämtning. Leg arbetsterapeut Carita Håkanssons har i sin avhandling studerat hur kvinnor i arbetsför ålder upplever sin totala vardag och vilket samband upplevelsen har med hur de uppfattar sin hälsa och stressnivå. Hon har också studerat kvinnornas känsla av sammanhang, som kan sägas vara ett mått på förmågan att hantera stressiga situationer. I studien ingår knappt 1 200 kvinnor i åldern 38 till 61 som svarat på en enkät om hur de upplever sin vardag.

Resultaten visar att de viktigaste aktivitetsrelaterade hälsoindikatorerna var upplevelsen av att ha tillräckligt med tid och ork för att klara av vardagslivets aktiviteter, att aktiviteterna upplevdes som meningsfulla, att det fanns en balans mellan olika aktiviteter samt att man mådde bra på arbetet. Att uppleva en hög känsla av sammanhang var en annan hälsoindikator.
– Att inte kunna hantera vardagslivets aktiviteter inom ramen för sin ork och tid var den viktigaste aktivitetsrelaterade stressindikatorn bland kvinnorna, men också att inte uppleva sina vardagsaktiviteter som meningsfulla eller att inte ha balans mellan olika aktiviteter hade betydelse för upplevelsen av stress, säger Carita Håkansson.

En annan del av studien är baserad på fokusgrupper bestående av kvinnor som höll på att återhämta sig från stressrelaterade besvär. I grupperna diskuterades hur de upplevde sin vardag när de hade balans i livet.
– Dessa kvinnor upplevde att de mådde bra och hade balans i livet när de var medvetna om vilka vardagliga aktiviteter som var meningsfulla för dem själva samt om att deras tid och energi var begränsad, säger Carita Håkansson.
Kvinnorna hade olika strategier, som att till exempel skaffa sig en överblick över vad de lade sin energi på för att på så vis kunna hantera och kontrollera sin vardag för att inte engagera sig i mer än de hade tid och ork till. Dessa strategier hjälpte dem att möta krav från sig själva och från dem runt omkring och att prioritera. Kvinnorna upplevde då att de hade tid och energi för både pliktfyllda och lustfyllda aktiviteter samt återhämtning.

De indikatorer på hälsa och stress som framkom i studien hoppas Carita Håkansson ska kunna användas för att vidareutveckla strategier för att främja kvinnors hälsa samt förebygga stressrelaterad långtidssjukskrivning som till exempel utmattningsdepression, extrem trötthet och sömnsvårigheter.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Avhandlingens titel: Engagement in occupations among women of working age. Indicators of health and stress
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
leg arbetsterapeut Carita Håkansson, telefon: 0702-108 153, e-post: carita.hakansson@fhs.gu.se

Handledare:
Docent Ulla Sonn, telefon: 031-773 5733, e-post: ulla.sonn@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera