Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2006

Mittuniversitetet utvecklar digitala papper för 10 miljoner

Forskare vid Fiber Science and Communication Network (FSCN) har fått ett anslag på sammanlagt mer än 10 miljoner kronor för att skapa digitala papper. Tillsammans med SCA kommer man att studera papper med inbyggda digitala minnen, som kan kommunicera med datorer. Tanken bakom projektet är att hitta nya produkter för regionens pappersindustri.

– Det är uppenbart att svensk och internationell pappersindustri har stora lönsamhetsproblem, anser professorn i pappersfysik, Tetsu Uesaka. Uesaka menar att den viktigaste orsaken till den vikande lönsamheten är att produktionsvolymerna, genom effektiviseringar hela tiden ökar. Det hela leder, enligt Uesaka, till sjunkande priser på tidigare generationer av pappersprodukter; tryckpapper, förpackningspapper och hygienpapper. Det är helt enkelt mogna produkter. Slutsatsen är att svensk och europeisk pappersindustri måste utveckla helt nya produkter för att på kunna växa och utvecklas.

Sedan något år har forskare från olika discipliner inom FSCN arbetat med frågeställningar kring en möjlig kandidat till ett fjärde generationens papper!

– Ett tryck- och skrivpapper som kan kommunicera med datorer samtidigt som det fungerar som ett vanligt papper, skulle förena det bästa av två världar, anser professorn i Medieutveckling, Lowe Hedman. Vi människor är ofta obenägna att omedelbart acceptera ny teknik. Särskilt om vi på kuppen antas förändra vanor och beteenden. Ett digitalt papper som på ett naturligt sätt, erbjuder användarna en rad nya funktioner och möjligheter vore definitivt en god kandidat till ett fjärde generationens papper, menar Hedman.

En avgörande uppgift i projektet har FSCN:s elektronikforskare som leds av professor Hans-Erik Nilsson.

– Vår viktigaste uppgift blir att utveckla vettiga system för utläsning av digital information, som professor Uesakas grupp på olika sätt kodar in på papperet. Vi kommer att prova läspennor, mobiltelefoner, men också andra nya redskap. Vi vill veta hur tryckt digital information, informations som lagras i tryckta minnen, på enklaste och effektivaste sätt kan läsas ut från ett papper. Sedan tar medieforskarna över och undersöker hur vi människor klarar att arbeta med olika tekniker. Fungerar våra prototyper för kodning och utläsning bra, arbetar vi vidare. Fungerar vår teknik inte alls tillsammans med användare, byter vi spår och prövar andra vägar.

Paper 4 kommer i sin första fas att pågå fram till juni 2007. Tre forskargrupper inom FSCN kommer att arbeta i projektet. Det är materialfysiker, medie- och kommunikationsvetare och elektronikforskare. Projektet stöds av SCA Graphic Reseach AB och SCA Packaging Research AB, liksom Länsstyrelsen och EU-mål 1.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Myat Htun, 060-14 89 01, 070-637 46 82, myat.htun@miun.se
Mikael Gulliksson, 070-514 52 75, Micke.Gulliksson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera