Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2006

Mittuniversitetet beviljas forskningsmiljoner

Den 15 mars beviljades sex projekt där Mittuniversitetet är projektägare mångmiljonbelopp från EU:s Mål 1 Södra Skogslänsregionen och Länsstyrelsen Västernorrland. Projekten syftar till att stärka universitetets forskningsprofiler Digitala samhällen och Skogen som resurs.

PROJEKTEN ÄR:
SMEDoc – Access av tillförlitlig elektronisk information via Internet, inom små och medelstora företag.
Inom projektet ska den elektroniska informations- och dokumenthanteringen hos små och medelstora exportföretag studeras för att öka kunskapen om de behov som tillgängliggörande av dokument och information via Internet ställer på strukturerad informationshantering.
EU Mål1-stöd 900 000 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 600 000 kr

FoU-anläggning för kemisk massatillverkning.
Projektet omfattar installation och drifttagning av en pilotanläggning för framställning av kemisk massa. Syftet är att stärka forsknings- och utvecklingsförutsättningarna för regionens cellulosaförädlande industri.
EU Mål1-stöd 879 140 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 750 000 kr

Paper IV – Papperet som kommunicerar med datorer.
Projektet ska i samarbete med regionens pappersindustri initiera ett mångvetenskapligt forskningsprogram avseende digitalt papper. Avsikten är att ta ytterligare steg genom att digitalt trycka mikrostrukturer, som kan innehålla betydande mängder multidimensionella data, på papper.
EU Mål1-stöd 3 800 000 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 700 000 kr

Sensorer och applikationer för energiupplöst röntgen.
Projektet har tre huvudsyften: att utveckla instrument för kvalitetskontroll i medicinska röntgensystem med energiupplösning, att bedriva forskning kring sensorer och system för energiupplöst röntgen för att utveckla nästa generation av röntgenbildsystem samt att studera applikationer för energiupplöst röntgen.
EU Mål1-stöd 1 650 000 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 500 000 kr

Utveckling av energiutbildningen.
Projektet syftar till att skapa relevanta och attraktiva teknik- och ingenjörsutbildningar inom energiområdet samt att marknadsföra dessa. De ska sedan utgöra plattformen för rekrytering av en professor, nya mastersutbildningar inom biodrivmedel samt en intensifierad forskning knuten till BioFuel Region.
EU Mål1-stöd 348 753 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 145 271 kr

Kompetenscentrum Samhällets Informationssystem (SI).
Bidra till kunskapsöverföring till och förnyelsekraft i myndigheter och kommuner samt företag som berörs av utvecklingen mot nätverkstjänster för att mer effektivt betjäna medborgare och samhälle.
EU Mål1-stöd 1 740 000 kr
Medel från Länsstyrelsen Västernorrland 1 200 000 kr

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Paper IV – Papperet som kommunicerar med datorer
FoU-anläggning för kemisk massatillverkning
Myat Htun, 060-14 89 01, 070-637 46 82, myat.htun@miun.se

Kompetenscentrum Samhällets Informationssystem (SI)
Lennart Bergström, 060-14 86 29, 070- 673 47 60, Lennart.Bergstrom@miun.se

Sensorer och applikationer för energiupplöst röntgen
Christer Fröjdh, 060-14 87 33, 070-632 26 16, Christer.Frojdh@miun.se

SMEDoc – Access av tillförlitlig elektronisk information via Internet, inom små och medelstora företag
Göran Samuelsson, 0611-862 92 , 070-569 04 55, goran.samuelsson@miun.se

Utveckling av energiutbildningen
Arne Jönsson, 0611-861 31, Arne.Jonsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera