Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2006

Kunskap väg till bättring för kvinnor med fibromyalgi

Kvinnor som lider av fibromyalgi drabbas dubbelt av omgivningens okunskap och fördömanden. Vägen till bättring kan gå via kroppskännedom, träning och stöd från bland annat vårdpersonalen, visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

– När kvinnorna började respektera sig själva och upptäckte att de kunde påverka hur de mådde försvann känslorna av skam, säger Monika Löfgren vid Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin.

Fibromyalgi syndrom (FM) är en kronisk smärtsjukdom som drabbar cirka 175 000 av Sveriges vuxna kvinnor. Antalet män med FM är betydligt lägre, mellan 20 000 och 30 000 personer. Huvudsymptomet vid FM är utbredd värk i muskler och leder i hela kroppen. Den drabbade lider också vanligtvis av svår trötthet, dålig sömn, låg uthållighet, dåligt minne och koncentrationssvårigheter. Forskningen har ännu inte fullt ut kunnat förklara vad som orsakar sjukdomen, men troligen handlar det om en störning i det komplicerade samspelet mellan det perifera nervsystemets och det centrala nervsystemets smärtsinne, i hormonsystemet och i muskulaturen.

Det finns ingen behandling som kan bota FM idag. Rehabilitering och enstaka behandlingsinsatser inriktas på symptomlindring och att stötta den drabbade i att hitta strategier för att kunna leva aktivt och fortsätta arbeta trots smärtan och tröttheten. I sin avhandling har Monika Löfgren granskat två olika rehabiliteringsprogram i syfte att förbättra rehabiliteringen för de kvinnor som lider av fibromyalgi.

– Sjukdomen påverkar den drabbades hela livssituation. Det blir svårt att utföra både vardagliga sysslor och att jobba. Sjukskrivning och långvarigsjukersättning är vanligt bland dem som drabbats och de som fortsätter att arbeta gör det ofta på deltid, säger Monica Löfgren

Studien är gjord i flera delar och bygger i första hand på intervjuer, enkäter och rörelsetest. För att undersöka hur rehabiliteringen kan förbättras ur kvinnornas eget perspektiv användes även dagböcker, gruppdiskussioner. Resultaten visade att kvinnorna som deltagit i rehabiliteringen mådde mycket bättre. Genom rehabiliteringsprogrammen lärde de sig att använda sin kropp på ett mer skonsamt sätt, till exempel att inte aktivera musklerna mer än nödvändigt och att respektera sina gränser, såväl fysiskt som psykiskt. Något som i sin tur ledde till att symptomen upplevdes mer hanterliga.

I intervjuerna beskrev kvinnorna att rehabiliteringen bidragit till en ny självrespekt.De som fortsatte att arbeta poängterade att de utan rehabiliteringsprogrammet sannolikt hade arbetat mindre eller inte alls. Studien analyserar också hur kvinnorna hanterar sin livssituation och vilka strategier de använder för att mot smärtan och omgivningens fördomar.

– En strategi kunde vara att njuta av små positiva detaljer i vardagen. En annan att sträva efter kroppslig och mental balans genom att träna och vila i lagom mängd och undvika stress och press, säger Monika Löfgren.

Vid intervjuerna framgick hur viktigt det var att kvinnorna fick sörja förlusten av det sätt de levde livet före sjukdomen. Detta för att kunna hitta nya strategier anpassade till den nya livssituationen med FM.

– En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad rehabilitering är att rehabiliteringsteamets personal är kunnig och har ett respektfullt, holistiskt förhållningssätt till deltagarna i rehabiliteringen, säger Monika Löfgren.

Avhandling: “Multiprofessionell rehabilitering för kvinnor med fibromyalgi – kvantitativa och kvalitativa studier”.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Monika Löfgren, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, mobil 070-5601632, e-post monika.lofgren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera