Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2006

Mistra första investerare i ny etisk fond för emerging markets

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning har valt ytterligare en kapitalförvaltare. Det danska företaget BankInvest startar i april en ny etisk global emerging markets fond "BI Global Emerging Markets Equities SRI". Fonden tillämpar en bedömning utifrån positiva kriterier i kombination med ett traditionellt negativt filter.

– Mistra är första investerare i denna fond. Det finns idag mycket få, om ens någon, produkt med hållbarhetsprofil inom global emerging markets. Många utvecklingsländer har problem med otillräcklig miljöhänsyn och svag eller dåligt tillämpad lagstiftning. Corporate governance är därför ett särskilt viktigt kriterium i en SRI-fond för emerging markets. BankInvests initiativ är välkommet. Jag hoppas att både BankInvest och Mistra får många efterföljare. Etiska hänsyn måste få större tyngd inom emerging markets. Målet är en bättre värld, säger Måns Lönnroth, VD för Mistra.

– Etiska investeringar är ingen snabbt övergående företeelse. Väl utvecklad etik utgör ytterligare en indikator på ett välskött bolag och genom den etiska dimensionen har vi fått ännu ett verktyg i vår bottom-up analys av bolag. Vi är mycket glada över att nu lansera “BI Global Emerging Markets Equities SRI” och vi ser fram emot ett gott och långt samarbete med Mistra, säger Sören Bertelsen, Head of Emerging Markets för BankInvest

Detta förvaltningsmandat ligger helt i linje med Mistras placeringspolicy: Mistras kapitalförvaltning ska verka för en bättre miljö och ett hållbart samhälle inom ramen för lågt risktagande. Mistras beslut är ännu ett steg mot målet att 2007 ska hela portföljen vara genomgången med hänsyn till etik och miljöprofil. I dagsläget är ca 80% av Mistras 3,6 miljarder kronor investerade med etik- och miljökriterier.

Nyligen har Mistra startat ett storskaligt forskningsinitiativ om kapitalmarknadens betydelse för hållbar utveckling. Forskningen ska studera vad aktörer på finansiella marknader kan göra för en hållbar utveckling och för att stimulera företag att arbeta för hållbar utveckling.

Kontaktinformation
Måns Lönnroth, VD, Mistra
08-791 10 24
070-592 01 01
Mans.lonnroth@mistra.org

Märtha Josefsson, Ordförande, Mistras kapitalförvaltningskommitée
0708-34 29 46

Eva Thörnelöf, Kanslichef, Mistra
08-791 10 26
0707-32 30 06
Eva.thornelof@mistra.org

Philip Hage, Head of International Sales, BankInvest
+45 77-30 90 22
pha@bankinvest.dk

Anders Bladh, VD, Intervalor AB
Intervalor representerar BankInvest i Sverige, Norge och Finland
08-660 80 40
070-666 80 45
a.bladh@intervalor.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera