Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2006

Fostret lurar immunsystemet hos den gravida kvinnan

Vid graviditet utsöndrar fostret äggviteämnen som lurar moderns immunförsvar att inte attackera fostret. Det visar Lucia Mincheva-Nilsson, docent och forskare vid Inst. för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet i en artikel i den ledande tidskriften The Journal of Immunology. Upptäckten kan få stor betydelse vid transplantationer och vid behandling av cancer och infertilitet.

Transplantat mellan människor attackeras lätt av människans immunsystem och kan därför sluta fungera och avstötas. Men det finns ett tillfälle när sådana vävnadsöverföringar lyckas och avstötningen uteblir – den normala graviditeten. Fostret, som är en annan individ, kan under graviditeten betraktas som ett transplantat som löper risk för avstötning, men accepteras och angrips inte av den gravida kvinnans immunsystem. Detta är ett fenomen som länge gäckat forskarna. Skulle orsakerna till denna uteblivna avstötning under normal graviditet kunna klarläggas skulle det vara av utomordentligt stor betydelse, både för att lösa vissa infertilitetsproblem, men också för att möjliggöra transplantationer och öka förståelsen för hur immunsystemet fungerar.

I ett banbrytande arbete, som i dagarna publicerats i den ledande tidskriften The Journal of Immunology har docent Lucia Mincheva-Nilsson och medarbetare vid avd. för klinisk immunologi vid Umeå universitet för första gången kunnat visa att en helt ny mekanism för denna vävnadsacceptans under graviditet är involverad. Moderkakans ytceller som tillhör fostret uttrycker och utsöndrar äggviteämnen (MICA och MICB) till den gravida kvinnans blod. Dessa äggviteämnen hämmar hennes vita blodkroppar, så kallade NK-celler och cytotoxiska T-lymfocyter, som normalt skulle attackera fostret. Attacken uteblir därför och moderns immunsystem luras, vilket möjliggör att graviditeten kan fortlöpa på vanligt sett. Detta är en upptäckt som har stor betydelse för förståelsen av de immunologiska mekanismerna vid normal graviditet, men kan också bidra till att förstå och finna en lösning på avstötningsproblematiken vid transplantationer. Vissa tumörceller kan ibland också tillverka dessa molekyler och undgå att bli upptäckta av immunsystemet genom att utnyttja samma mekanism.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lucia Mincheva-Nilsson på e-post Lucia.Mincheva-Nilsson@climi.umu.se eller telefon 090-785 22 37.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera