Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2006

Tics och Tourette syndrom bör behandlas tidigt

Tics är vanligare hos yngre barn än hos äldre, och hos särskolebarn. Ofta har de även andra problem som försvårar deras vardag ytterligare och bör därför tidigt få hjälp.Det visar Najah Khalifa i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 10 mars.

Tourette syndrom (TS) är ett neuropsykiatriskt tillstånd som innebär att personen får en kombination av motoriska och vokala tics. Syndromet fick sitt namn efter den franske neurologen, Georges Gilles de la Tourette som 1885 var den förste att publicera ett samlat patientmaterial. TS har en organisk orsak. De flesta fall är ärftligt betingade, men även en hjärnskada kan ge typiska symtom för TS och man tror att även miljöfaktorer som exempelvis infektioner, könshormoner och psykosocial stress har betydelse.

– TS är besvärligt och kan innebära ett funktionshinder för dem som drabbas, säger Najah Khalifa som under sitt avhandlingsarbete kartlagt förekomsten av TS och tics hos grundskolebarn i Sverige.

Hon har också undersökt bakgrundsfaktorer, och beskrivit symptom och tilläggsproblem hos barnen med tics. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär till 4 479 barn i grundskolan i Ludvika/Smedjebacken och deras föräldrar under år 2000. Alla barn som svarade att de hade tics kallades till intervju och undersökning, för att bekräfta eller avvisa diagnosen.

Studien visar att tics förekom hos 6,6 procent av barnen, varav 0,6 procent utgjordes av TS som var vanligare hos yngre barn och allra vanligast hos särskolebarn (46 procent). Svårighetsgraden var relaterad till tidig debutålder. Studien visar också att barn med TS ofta lider av andra psykiatriska och neurologiska diagnoser som i sig kan vara svårare än själva ticsen. De har också oftare kognitiva problem och lägre självkänsla än andra.

– Även föräldrar och syskon till barn med TS hade hög frekvens av neuropsykiatriska tillstånd. Detta bör uppmärksammas för att kunna erbjuda dem den hjälp de behöver, säger Najah Khalif.

– Barn med TS ska upptäckas tidigt för att de ska få adekvat pedagogik och rätt hjälp från sjukvården annars finns det stor risk att de får svåra psykiska symtom och misslyckas i skolan.

Kontaktinformation
Mer information: Najah Khalif, 018-471 25 67 eller via e-post: najah.khalif@bupinst.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera