Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2006

Heterosexuella män har sex med andra män på internet

Internet har skapat en plats där man kan experimentera med sin sexualitet. Där tar många heterosexuella män, som tidigare enbart fantiserat om det, steget ut och har cybersex med andra män. Detta är några av slutsatserna i “Typing, Doing and Being – A study of Men who have Sex with Men and Sexuality on the Internet”, en ny avhandling från Malmö högskola. Michael W. Ross disputerar på avhandlingen 10 mars och disputationen är den första på fakulteten Hälsa och samhälle och också den första i det nya forskningsämnet hälsa och samhälle.

Avhandlingen, som visar att Internetrevolutionen förändrar sexualiteten, består av en teoretisk del, en ram, och sex artiklar med empiriska undersökningar, gjorda i USA och Sverige.

– Resultaten visar att vi når människor via Internet som vi inte alls, eller med svårighet, kunnat nå på traditionella sätt, säger Michael W. Ross. Detta gör Internetinterventioner till ett viktigt verktyg i hälsoutbildning. Vi kan också karakterisera vilka människor som använder Internet för sexuella ändamål.

Till exempel visar det sig att bland män som har sex med andra män är de som nåtts via Internetenkät jämfört med dem som nåtts på mer traditionella sätt yngre, mindre välutbildade, i större utsträckning bosatta i mindre städer och på landsbygden och också mer bisexuellt benägna.

I den teoretiska delen granskar Michael W. Ross samhällsvetenskapliga teorier och sexualitet i relation till Internet, bland annat när det gäller cybersex som möjlighet att gå halva vägen mellan fantasi och handling, Internet som marknadsplats och arena för sexuella erfarenheter och sexuellt experimenterande och Internets påverkan vad beträffar skapandet av sexuella kulturer och sexualitet.

– Tanken var att min avhandling skulle handla om sexualitet, säger Michael W. Ross. När jag fick ta del av data som gällde Internet och sexualitet i Sverige förstod jag att det var fråga om en ny plats för sexuell interaktion, en “erotisk oas”, som inte ser ut som andra platser för sexuella möten. Jag blev fascinerad av vad som pågick på Internet och inriktade avhandlingen på detta fenomen.

I den empiriska delen av avhandlingen görs jämförelser mellan Internetundersökningar och konventionella undersökningar av män som har sex med andra män, mellan en Internetundersökning om sexualitet och en nationell undersökning av den sexuella hälsan i Sverige från 1996 och mellan dem som avslutar och dem som inte avslutar besvarandet av frågor i en Internetundersökning om sexualitet.

– Den svenska undersökningen visar att män avslutar frågebesvarandet tidigare än kvinnor och att den sexuella orienteringen och Internetuppkopplingens snabbhet också påverkar, säger Michael W. Ross.

Avhandlingen tar även upp fenomenet “misrepresentation”, att man på Internet ger en annan bild av sig själv än den verkliga. Det går att identifiera personer som gör saker sexuellt på Internet som de inte skulle göra i det verkliga livet.

– Data från det svenska underlaget visar att 10 % av de intervjuade var heterosexuella som hade haft cybersex med en annan man, säger Michael W. Ross. Detta är något nytt. Tidigare fanns fantasin bara i personens huvud, nu kan hon eller han praktisera den interaktivt via Internet i anonymitetens skydd. Gränserna mellan koncepten “vem man är”, “sant” och “falskt” är flytande.

Arbetet med avhandlingen har utförts i nära anslutning till Nätsexprojektet som leds av Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola och också handledare för Michael W. Ross. Nätsexprojektet ingår i forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete.

Disputationen äger rum fredagen 10 mars kl 10.15 i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Michael W. Ross via Michael.W.Ross@uth.tmc.edu eller Sven-Axel Månsson, telefon 040-665 78 19 och 0708-655 264.

Avhandlingen kan beställas av Carina Grujic, Hälsa och samhälle, via mail carina.grujic@hs.mah.se eller telefon 040-665 74 69.

Med vänlig hälsning

Sanna Camitz, informatör, Malmö högskola
040/665 70 43 eller 0708/655270

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera