Tema

Handelshögskolan bidrar till gymnasieundervisning

Studenter från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) turnerar nu runt bland Sveriges gymnasieskolor för att bidra till elevernas undervisning i ekonomi. Genom ett interaktivt simuleringsspel kallat SSE Business Game vill Handelshögskolan väcka intresse för ekonomiska frågor hos gymnasisterna.

Spelet SSE Business Game används i undervisningen på HHS för att förklara komplexa förhållanden inom till exempel ett tillverkande företag. Som landets ledande handelshögskola vill HHS sprida detta framgångsrika undervisningssätt till gymnasieskolor i landet. Därför åker nu handelsstudenter för första året på turné med spelet för att väcka intresse hos gymnasieelever och för att bidra med något konkret till undervisningen.

− Spelet är ett bra pedagogiskt verktyg för att förklara hur mycket ekonomi egentligen kan innefatta. Allt från marknadsföring till lagerhållning och personalfrågor handlar ju på ett eller annat sätt om ekonomi. Utifrån spelets ganska enkla grundidé kan man demonstrera att ekonomi är kul och det vill vi gärna dela med oss av, säger Anders Jörnsköld som är student vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tanken är också att eleverna ska få se hur undervisningen på Handelshögskolan går till. Spelet som är utvecklat av två doktorander vid HHS används sedan några år tillbaka i undervisningen i en av kurserna som ingår i Handelshögskolans fyraåriga civilekonomprogram.

Den 7 mars besöker handelsstudenterna Kärrtorps gymnasium, den 8 mars Upplandsbros gymnasium och den 9 mars Tensta gymnasium i Stockholm för att spela SSE Business Game. Journalister som är intresserade av att närvara är välkomna att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Kontaktinformation
För ytterliga information, kontakta gärna:

Karin Hedvåg, chefsambassadör SSE Business Game
E-post: 20017@student.hhs.se
Tel. 0704-41 34 43

Peter Gabrielson, informationsansvarig SSE Business Game
E-post: 19397@student.hhs.se
Tel. 0735-00 73 51

Anders Jörnsköld, ambassadör SSE Business Game
E-post: 19428@student.hhs.se
Tel. 0702-23 63 13

Handelshögskolan bidrar till gymnasieundervisning

 lästid ~ 1 min