Tema

50 år kvar tills vi uppnår jämställda universitet?

Kvinnorna blir allt fler i universitetsvärlden. Sedan trettio år tillbaka är mer än hälften av studenterna på universitetens grundutbildningar kvinnor och drygt hälften av dagens nyantagna doktorander. Men av professorerna är bara 16 procent kvinnor. Med nuvarande takt kommer det att ta ytterligare 50 år innan det är jämställt i toppen.Vad får det för konsekvenser att universitetet inte är jämställt?Vilka framtida möjligheter till förändring kan vi se?

Årets första nummer av Framtider 1/2006 behandlar
temat Kvinnor och vetenskap.


Du kan beställa ditt exemplar på www.framtidsstudier.se

Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 100 kr.

I varje nummer kombineras specialteman med en bred bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

Framtider finns även som PDF-fil på hemsidan
www.framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00, Fax: +46 8 24 50 14, E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm, Drottninggatan 33, 4 tr.

www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

50 år kvar tills vi uppnår jämställda universitet?

 lästid ~ <1 min