Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2006

Mittuniversitetet vann prestigefyllt forskningsanslag

Vinnova och Tekes i Finland har beviljat 6 miljoner till ett nordiskt forskningsprojekt inom tryckt elektronik och RFID. Forskningen handlar om att genom en speciell teknologi, Radio Frequency Identification (RFID), som på sikt kommer att ersätta streckkoderna på exempelvis förpackningar. Med hjälp av radioteknik kan sedan många förpackningar identifieras samtidigt, vilket är värdefullt till exempel vid lagerinventering.

– Konkurrensen om anslag från forskningsprogrammet NORDITE är mycket stor. Vi ar både stolta och glada att få denna bekräftelse på att vi har etablerat oss som en av de främsta aktörerna inom RFID-området, säger professor Hans-Erik Nilsson, som är den som koordinerar projektet vid avdelningen för elektronik vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Projektet, med namnet ’Printed RFID sensor solutions’, ska utveckla mycket små kommunicerande RFID-sensorer. Till skillnad från streckkoderna utnyttjar RFID radio. Något som gör det möjligt att identifiera många föremål samtidigt, exempelvis i ett lager. Identifieringen sker också utan optisk kontakt med förpackningarna. RFID utgör redan idag stommen i ett världsomspännande identifieringssystem kallat Electronic Product Code Network (EPC Network). Fullt utbyggt liknar systemet en sökmotor som Google, men då inte avsedd för sökning av hemsidor, utan produkter och föremål som märkts med RFID.

Redan idag kan produkten på egen hand alltså tala om vem den är, sin identitet. Men med hjälp av ny teknik, så som de tryckta sensorer som ska utvecklas i projektet, kan förpackningen ge betydligt mer information. Till exempel hur förpackningen har hanterats under transporten, om förpackningen har öppnats, samt när eller om varan har utsatts för skadlig temperatur eller fukt.

– Vårt nya sensorprojekt blir ett viktigt bidrag i utvecklingen av billig och robust teknik som kan följa, spåra och övervaka enskilda produkter – från produktion till försäljning och slutligen återvinning, lovar Hans-Erik Nilsson.

Hur går det då till rent tekniskt att trycka sensorer?
– Tryckt elektronik baseras på bläck och tryckfärger med elektroniska egenskaper. Utveck-lingen inom nanoteknologin ger nya möjligheter till snabb utveckling av effektivare tryck-färger. Vid Mittuniversitetet startade denna forskning inom ramen för det skogsindustriella forskningsprogrammet vid FSCN redan 1999 och har under åren utvecklats i samverkan med KK-stiftelsen och nationella och internationella företag, avslutar Hans-Erik Nilsson.

Forskningsprojektet har initierats av forskargruppen inom RFID-teknik vid Mittuniversitetet och bedrivs i samverkan med KTH och VTT. VTT är Finlands största forskningsinstitut med lång erfarenhet av industriell RFID-teknik. Projektet stöds av sju svenska och finska företag, vilka är TagMaster, ShortLink, Sensible Solutions Sweden, SCA Packaging Research, Avantone OY, UPM New Ventures, Perlos Corporation.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Hans-Erik Nilsson, 060-148739, 070-2323808, hans-erik.nilsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera