Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2006

Hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2006

Karolinska Institutets styrelse för forskning har utsett professor emeritus Robert G. Edwards, England, tidigare LO-ordförande Bertil Jonsson, Sverige, och doktor Philip Yeo, Singapore, till medicine hedersdoktorer. Titeln delas ut till personer som genom sin gärning främjat den verksamhet som bedrivs vid universitetet. Promoveringen sker vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 12 maj. Det är i år 100 år sedan den första doktorspromoveringen vid Karolinska Institutet, något som gör årets ceremoni extra högtidlig.

Till medicine hedersdoktor utses Robert G. Edwards, professor emeritus vid University of Cambridge. Han hedras för sina stora insatser när det gäller forskning inom området barnlöshet och så kallad provrörsbefruktning, in vitro-fertilisering (IVF). IVF betraktas som en av de stora medicinska upptäckterna under 1900-talet, och är den utan jämförelse mest framgångsrika behandlingen mot barnlöshet. Innan tekniken med provrörsbefruktning blev möjlig fick bara 30 procent av de par som drabbats av barnlöshet hjälp. Idag har andelen stigit till 90 procent. Forskningen kring IVF har även väsentligt bidragit till ökad medicinsk kunskap när det gäller fertilitet och tidig fosterutveckling och diagnostik.

Professor Edwards föddes i Leeds, England, 1925. Han började sin forskning under tidigt 50-tal genom att studera kromosomer i embryon från möss vid University of Edinburgh. På 60-talet kom han till Cambridge där han kom att utveckla en teknik för befruktning utanför kroppen. 1978 föddes det första barnet med hjälp av IVF och behandlingsmetoden spred sig sedan explosionsartat över världen. Man uppskattar att det fram till idag har fötts mer än 2 miljoner mycket efterlängtade barn genom IVF.


Till medicine hedersdoktor utses Bertil Jonsson, tidigare ordförande för Landsorganisationen i Sverige. Han hedras för sitt mångåriga engagemang för forskning kring arbetsmiljö och folkhälsa. Bertil Jonsson började sin bana som fackligt engagerad sågverksarbetare. Han kom då att möta arbetskamraternas rädsla för de giftiga kemikalier som användes i arbetet med spånskivor och nysågade plankor, och såg behovet av bättre skyddsutrustning, regelverk och kunskaper kring arbetsmiljöproblem. Arbetet för att förebygga sjukdomar och olyckor i såväl arbets- som privatliv har varit ett ledmotiv under hela hans yrkeskarriär. Inte minst som ordförande för Landsorganisationen under åren 1993-2002 var detta frågor som stod högt på Bertil Jonssons dagordning.

Bertil Jonsson är 65 år och sedan 2002 ordförande i styrelsen för Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag, AFA, vars stiftelser för främjande av forskning väsentligt bidragit till Karolinska Institutets verksamhet. Bland annat har AFA-stödd forskning vid KI varit en viktig komponent när det gäller förebyggande insatser kring bullerproblem, tunga lyft och ryggskador i arbetslivet.


Till medicine hedersdoktor utses Philip Yeo, ordförande för A*STAR, Singapores myndighet för vetenskap, teknologi och forskning. Philip Yeo har under det senaste decenniet mycket aktivt verkat för att bygga upp den medicinska forskningen och utbildningen i Singapore genom samverkan med ledande universitet världen över, däribland Karolinska Institutet. Flera samarbetsavtal har under åren slutits mellan Karolinska Institutet och dels A* STAR, dels National University of Singapore när det gäller utbyte av forskare och studenter. Philip Yeo har haft en avgörande betydelse för att samarbetet kommit till stånd.

Philip Yeo är född 1946 i Singapore. Han har doktorerat i engineering vid University of Toronto och har en MBA från Harvard University. Under Philip Yeos tid som ordförande för A*STAR har Singapore utvecklats till att vara ett mycket framstående centrum i Asien för biomedicinsk forskning och utveckling inom områden som infektionsbiologi, funktionell genomforskning och stamcellsforskning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Dekanus i forskning Jan Carlstedt-Dukte, telefon 08-524 864 70,
mobil 070-792 40 85, e-post jan.carlstedt-duke@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, telefon 08-524 838 95,
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera