Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2006

MRSA-smitta sker ofta utomlands

Var fjärde patient med konstaterad MRSA i Sverige har smittats utomlands. Det visar en gemensam studie från Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet när det gäller fall av smitta med meticillinresistenta stammar av gula stafylokocker under åren 2000-2003.

Man vet sedan tidigare att antalet fall av MRSA-smitta ökat i Sverige de senaste åren. Studien som inom kort publiceras i den internetbaserade tidskriften BMC Infectious Diseases visar att antalet personer i Sverige som smittats med MRSA ökade gradvis under perioden 2000-2003, från 325 till 544 rapporterade fall per år.

Sammanlagt rapporterades under perioden 1733 fall MRSA-smitta. Av dessa hade 433 personer – var fjärde fall – fått MRSA utomlands.

– Detta understryker betydelsen av internationell överföring av MRSA för länder som Sverige, där förekomsten av MRSA fortfarande är relativt låg, säger Mikael Stenhem, forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

De gula stafylokockerna är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner. De har gjort sig kända i många länder för att sprida sig inom vården, där de kan orsaka sårinfektioner efter exempelvis en operation. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har utvecklat resistens mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner. Svåra stafylokockinfektioner kan då enbart behandlas med ett mindre antal antibiotika.

Sedan år 2000 tillhör MRSA-infektion de anmälningspliktiga sjukdomarna. Den nu publicerade studien bygger på data insamlade från hela landet med början år 2000 fram till 2003.

Publication:
“Epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Sweden 2000-2003, increasing incidence and regional differences”
Mikael Stenhem, Åke Ortqvist, Håkan Ringberg, Leif Larsson, Barbro Olsson-Liljequist, Sara Häggman, Karl Ekdahl, Annica Andersson, Inger A von Rosen, Bodil Ardung, Ingvar Eliasson, Gun Fridh, Göran Hedin, Raija Helisoja, Barbro Isaksson, Kia Karlman, Lena Kransberg, Anne Lennell, Anders Lindblom, Gudrun Lindh, Rolf Lundholm, Ingela Nilsson, Lena Nilsson, Per Nilsson, Peter Nilsson, Ulla-Britt Thollstrom and Per-Erik Abom
BMC Infectious Diseases, 21 februari 2006.

Kontaktinformation
För mer frågor, kontakta:
Mikael Stenhem, telefon 08-457 23 59, e-post mikael.stenhem@smi.ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, telefon 08-524 838 95,
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera