Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2006

Vacciner som innehåller aluminium kan ge kontakteksem

Vissa vacciner, till exempel det kikhostevaccin som användes i den så kallade Kikhostestudien i Göteborg, innehåller aluminium. Den lilla mängden kan hos vissa personer orsaka kontakteksem. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Kikhosta är en mycket smittsam barnsjukdom. Sjukdomen är ofta besvärlig för de drabbade barnen. Sjukdomsförloppet är långt, hela sex till åtta veckor, och barnen får svåra hostattacker som kan leda till andnöd. Antibiotika hjälper bara om behandlingen påbörjas inom en vecka från de första symtomen. Särskilt barn under sex månader kan bli allvarligt sjuka och det förekommer fortfarande i Sverige att små barn dör i kikhosta, trots att de fått intensivvård.

1995 startade Kikhostestudien en vaccinationskampanj i Göteborg. Sverige hade då varit utan kikhostevaccin sedan 1979, då det gamla vaccinet dragits in på grund av dålig effekt och många biverkningar. De cirka 65 000 barn som deltog i denna studie fick ett nytt vaccin som var betydligt renare än det gamla.
– Resultatet av vaccinationen var mycket gott. I Göteborgsområdet var det nästan inga barn som fick kikhosta. Även de som inte blivit vaccinerade slapp sjukdomen, vilket är ett tydligt tecken på att smittspridningen upphört, säger Elisabet Bergfors som skrivit avhandlingen.

Inga allvarliga biverkningar inträffade efter vaccinationerna, men hos cirka en procent av barnen uppträdde en starkt kliande förhårdnad under huden på armen eller benet där de hade fått sprutorna. I vissa fall gav klådan besvär under flera års tid. Sådana kliande förhårdnader, så kallade noduli, beror inte på själva kikhostevaccinet utan på den lilla mängd aluminiumsalt som ingår i flera olika vacciner för att öka skyddseffekten. Av barnen med kliande noduli har merparten också blivit kontaktallergiska mot aluminium.
– Det innebär att de kan få kliande eksem när huden kommer i långvarig beröring med aluminium, till exempel i armhålorna efter användande av deodoranter som innehåller aluminiumklorid, säger Elisabet Bergfors.

De danska vaccinerna som gavs i Kikhostestudien används inte längre i Sverige. Kliande förhårdnader och kontaktallergi mot aluminium har rapporterats även efter de difteri-stelkramp-kikhostevacciner av andra fabrikat som nu används i barnhälsovården, men tycks vara mycket mer sällsynta än efter vaccinerna som användes i Göteborgsstudien.
– Även om kliande noduli och kontaktallergi mot aluminium är ovanliga och ofarliga biverkningar är det viktigt att man känner igen och rapporterar symtomen i barnhälsovården och i sjukvården, så att familjerna kan få korrekt information om vad det är som hänt och hur man kan lindra besvären på bästa sätt, säger Elisabet Bergfors.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för allmänmedicin
Avhandlingens titel: Aspects of pertussis, pertussis vaccination and adverse events associated with aluminium adsorbed vaccines
Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Distrikts- och BVC-läkare Elisabet Bergfors, telefon: 031-773 68 97, 031-774 17 03, 0702-89 59 64, e-post: elisabet.bergfors@allmed.gu.se

Handledare:
Professor Birger Trollfors, telefon: 031-343 52 17 e-post: birger.trollfors@vgregion.se
Professor Cecilia Björkelund, telefon: 031-773 68 32, 0707-98 05 03, e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera