Tema

”Skyddsnät” försvarsmekanism mot pneumokocker

Pneumokocker är vanliga bakterier som kan ge upphov till svåra infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Forskare vid Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet har nu upptäckt en ny försvarsmekanism som påverkar sjukdomsförloppet.

Streptococcus pneumoniae, i dagligt tal kallat pneumokocker, är en bakterie som många bär på i näsan och som ger infektioner i de övre luftvägarna. Den är också vanligaste orsaken till samhällsförvärvad lunginflammation. Vid en infektion aktiveras framför allt en viss typ av vita blodkroppar som kallas neutrofiler. Nyligen upptäckte en tysk forskargrupp att neutrofiler med hjälp av ett slags nät (Neutrophil Extracellular Traps), bestående av bland annat antimikrobiella komponenter, kan fånga in och döda bakterier.

Detta gäller dock inte pneumokocker. De svenska forskarna visar nu att bakterierna fångas in men utan att dödas. Detta begränsar infektionen och kan delvis förklara varför pneumokockinfektioner inte alltid sprids vidare från lungorna till blodet

Forskarna har också upptäckt en strategi som bakterien använder för att komma undan. En del bakteriestammar har ett visst ytenzym (kallat endA) och kan med hjälp av detta förstöra skyddsnätet. Studierna visar att pneumokockerna då vandrar ner i lungorna och ut i blodet.

– Våra fynd visar både på en viktig försvarsmekanism mot pneumokockinfektioner och på hur bakterien kan klara sig undan värdförsvaret. Det är ett stort framsteg när det gäller att ytterligare förstå sjukdomar orsakade av pneumokocker, säger docent Birgitta Henriques Normark, verksam vid Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet.

Publikation: ”An endonuclease allows Streptococcus pneumoniae to escape from Neutrophil Extracellular Traps”, Katharina Beiter, Florian Wartha, Barbara Albiger, Staffan Normark, Arturo Zychlinsky (Max-Planck Institute for Infection Biology, Berlin), Birgitta Henriques Normark. Current Biology, februari 2006.

Kontaktinformation
För frågor kontakta:

Docent Birgitta Henriques Normark, Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet, Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum,
telefon 08-457 24 13, e-post Birgitta.Henriques@smi.ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Institutet,
telefon 08-5248 3895, mobil 070-224 3895, e-post katarina.sternudd@ki.se

”Skyddsnät” försvarsmekanism mot pneumokocker

 lästid ~ 1 min