Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2006

Klimatforskare blir Sveriges första Marie Curieprofessor

Stockholms universitet har fått Sveriges första Marie Curieprofessur. Det är klimatforskaren Barbara Nozière, expert på aerosoler.

Europeiska unionen (EU) beviljar årligen anslag till 10-15 Marie Curieprofessurer. Syftet är att uppmuntra framstående forskare inom strategiskt viktiga områden att fortsätta sin forskning i Europa eller att återvända till kontinenten. För att bli aktuell för en Marie Curieprofessur krävs även ett aktivt engagemang från en värdinstitution vid ett europeiskt universitet.

Den franska klimatforskaren Barbara Nozière blir nu den första Marie Curieprofessorn i Sverige. EU har beviljat henne stöd för att under tre år vistas vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet. Barbara Nozière är experter på aerosoler (små partiklar i luften) och forskar kring hur de uppstår, utvecklas och påverkar molnbildningen. Dessa processer har stor betydelse för förståelsen av klimatsystemet samt hur människan påverkat klimatet och kan tänkas göra det i framtiden. Forskningen sker främst i labbmiljö och är i gränslandet mellan kemi och fysik.

EU har även beviljat Barbara Nozière ett “International Reintegration Grant” som är avsett att underlätta för återvändande europeiska forskare att etablera sig i den nya miljön. Anslaget ska bidra till finansiering av en doktorand som Barbara Nozière ska knyta till sig. Totalt får hon därmed drygt fem miljoner kronor inom ramen för Marie Curieprogrammet.

− Jag letade efter en institution där jag kan få nya perspektiv och där jag kan tillföra nya kunskaper och då var Stockholms universitet ett bra alternativ. Meteorologiska institutionen har även stött mig bra i ansökningsprocessen, säger Barbara Nozière.

Barbara Nozière kommer närmast från en anställning vid University of Miami. Hon har tidigare arbetat vid bland annat National Center for Atmospheric Research i Boulder, USA,
och Bergische Universität Wuppertal i Tyskland.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter Barbara Nozière:
tfn 08-162397, e-post barbara@misu.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera