Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2006

Uppsalateologer leder EU-projekt om religion och mångkultur

Hur undervisar vi om religion i det mångkulturella Europa? Vilka samband finns mellan religion och konflikt, eller mellan religion och välfärd? Dessa aktuella frågor står i fokus för två stora EU-projekt som leds från Uppsala universitet.

Två projekt om religion i ett mångkulturellt samhälle har fått EU-anslag inom ramen för sjätte ramprogrammet respektive Sokratesprogrammet – och båda leds från Uppsala universitet. Det första är ett forskningsprojekt, och leds av professor Anders Bäckström. Projektet, som fått 12 miljoner kronor under tre år, är en fortsättning på ett tidigare projekt om religion och välfärd inriktat på majoritetsreligionens betydelse för välfärden i olika europeiska länder.

– Nu tittar vi närmare på minoriteterna. Europa förändras, det är mycket som händer kulturellt. Det finns en oro bland beslutsfattare om minoriteters ställning och Europas förmåga att integrera, säger Anders Bäckström.

På vilket sätt har minoritetskulturerna betydelse för välfärdsystemen, och hur relaterar de till majoritetskulturen? Understödjer de varandra eller skapas konflikter? Välfärden ser annorlunda ut i Europa än i Sverige. I Sverige är vi vana vid ett statligt ansvar, men i exempelvis Öst- och Sydeuropa är välfärden främst familjebaserad, men det finns också kyrkligt drivna äldreboenden. Projektet innehåller frågeställningar om genus, minoriteter, kyrklig tradition och social välfärd och omfattar 14 partners i 12 länder.

– Dessa frågeställningar har studerats ingående var och en för sig, men ingen har tidigare gjort en sammanhållen analys av dem, säger Anders Bäckström.

Det andra projektet leds av universitetslektor Håkan Bengtsson och är ett så kallat tematiskt nätverksprojekt, det enda som koordineras från Sverige. I fokus står frågan om hur man undervisar om religion i ett mångkulturellt samhälle. Hur talar vi till exempel om den “andre”? Och hur ser vi på helighet, eller hädelse?

– Europa har en heterogen befolkning med olika religioner och olika kristna inriktningar och det finns ett stort antal teologiska och religionsvetenskapliga institutioner som utbildar präster och lärare. Målet är att få alla att börja ställa samma frågor, säger universitetslektor Håkan Bengtsson, som leder projektet och hoppas på många fruktbara diskussioner.

Projektet berör undervisning om religion i ett brett perspektiv, men man fördjupar sig inom två områden. Hur undervisar man om religionens roll i konflikter, och hur ser sambanden mellan religion och social välfärd ut? På detta sätt knyts de båda projekten samman och befruktar varandra.

– Dessa projekt har stor aktualitet. Många har inte varit förberedda på att religion kan spela en så avgörande roll för hur människor formar sina liv. Det är viktigt att hitta en väg att vara trogen sin egen tradition och samtidigt ge utrymme för andra i ett sammanhållet samhälle, säger Håkan Bengtsson.

Det blir en upptaktsträff för detta tematiska nätverksprojekt den 31/3-1/4 vid Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Anders Bäckström, tel: 018-471 21 95, sekreterare 018-56 40 10
Håkan Bengtsson, tel: 070-298 83 62

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera