Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2006

Överraskande resultat om blodsockerhöjaren glukagon

Hos diabetiker fungerar inte frisättningen av det blodsockerhöjande hormonet glukagon normalt, men varför vet man inte. Elaine Vieira presenterar i sin avhandling en ny hypotes om hur frisättningen regleras. Disputationen sker vid Uppsala universitet den 24 februari.

Glukagon är ett hormon som höjer sockerhalten i blodet. När blodsockerhalten är låg ska glukagon stimulera levern så att socker frisätts.

De flesta former av diabetes kännetecknas av brist på insulin, ett hormon som sänker blodsockerhalten. Diabetiker har också förhöjda halter av glukagon, vilket höjer blodsockerhalten ännu mer. Förhöjda nivåer av socker är en viktig orsak till komplikationer hos diabetiker, till exempel fotsår, njurskada och blindhet.

Elaine Vieira har mätt frisättningen av glukagon och insulin i celler från bukspottkörteln hos möss. I avhandlingen presenterar hon en hypotes om hur glukagonfrisättningen regleras.

Man vet redan att adrenalin stimulerar frisättningen medan socker hämmar den. Enligt Elaine Vieiras hypotes verkar adrenalin och socker på samma kalciumjonreglerande mekanism, men har alltså motsatta effekter.

– Detta är en helt ny hypotes. I fråga om glukagonfrisättningens reglering står forskarvärlden fundamentalt oenig, säger Erik Gylfe, handledare till Elaine Vieira.

Resultaten kan leda till bättre behandling av diabetes.

– Med hjälp av mer forskning kanske man kan ta fram ett läkemedel som normaliserar glukagonfrisättningen hos diabetiker så att blodsockret hålls på en lägre nivå, säger Elaine Vieira.

I sitt avhandlingsarbete har Elaine Vieira även gjort en oväntad upptäckt. När sockerkoncentrationen var mycket hög stimulerades glukagonfrisättningen i muscellerna, istället för att hämmas.

– Det kan förklara varför patienter med diabetes ofta har en skadlig ökning av glukagon, säger Elaine Vieira.

Varför cellerna reagerar på detta sätt när blodsockret är mycket högt vet man dock inte än.

Kontaktinformation
Elaine Vieira (pratar engelska, portugisiska och lite svenska) kan nås på tel 018-471 44 26 eller e-post elaine.vieira@medcellbiol.uu.se
Erik Gylfe kan nås på tel 018-471 44 28, mobil 070-778 30 44 eller e-post erik.gylfe@medcellbiol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera