Artikel från Stockholms universitet
20 februari 2006

Donation från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet:25 miljoner kronor till forskning i rättsvetenskap

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser donerar 25 miljoner kronor till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Donationen ska användas till att finansiera en forskningsprofessur i rättsvetenskap. Innehavaren av professuren ska ägna all sin tid åt forskning och forskarhandledning.

– Vi är naturligtvis oerhört tacksamma för en permanent forskarprofessur av detta slag, eftersom det innebär en förstärkning av vad som just är underprioriterat vid universiteten, forskningsresurserna, säger Suzanne Wennberg, dekanus vid Juridiska fakulteten.

Den permanenta professuren i rättsvetenskap, som ska innehas av en av de nuvarande professorerna på heltid vid Juridiska fakulteten, kommer att kallas “Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap” och tillsätts på en period av fyra år i taget. Tidigare innehavare får inte utses på nytt. Professuren tillsätts av rektor efter förslag av Juridiska fakultetsnämnden. Planerat forskningsprojekt och tidigare forskningsmeriter är avgörande vid tillsättningen, men även utveckling av en särskilt nydanande pedagogik kan vägas in i bedömningen.

Professuren kommer att utlysas så snart som möjligt för att förhoppningsvis kunna tillsättas under höstterminen.

Donationen görs bland annat med anledning av Juridiska fakultetens hundraårsjubileum år 2007.

Fakta om Stockholms universitet:
Stockholms universitet är huvudstadens universitet – regionens centrum för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora och juridik. Universitet har 37 000 studenter och 6 000 medarbetare och omsluter knappt 2,7 miljarder SEK.

Fakta om Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser:
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Stiftelsernas syfte är att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet av nationell betydelse, framför allt inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.
Under år 2005 anslogs totalt 97,6 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Suzanne Wennberg, dekanus Juridiska fakulteten, tfn 08-16 32 76, e-post
Suzanne.Wennberg@juridicum.su.se
Edvard Söderberg, direktör för Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, tfn 08-661 52 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera