Artikel från Umeå universitet
20 februari 2006

Äldre får stöd och personlig frihet som särbor

Allt fler äldre söker närhet och stöd i ett särboförhållande. I den första svenska studien av äldres särboende, visar Umeåforskaren Sofie Ghazanfareeon Karlsson att särbors större möjlighet till frihet och oberoende är särskilt viktigt för kvinnor.

Det blir allt vanligare att bli särbo på äldre dagar, kanske efter en skilsmässa eller efter att ha blivit änka eller änkling. För äldre innebär ett särboförhållande en möjlighet att kombinera en kärleksrelation med personlig frihet. Sofie Ghazanfareeon Karlsson, Umeå universitet, visar i den första studien av äldres särboende i Sverige att det är särskilt viktigt för kvinnor att ha ett “eget liv”. De vill inte ha intimitet till priset av en traditionell arbetsfördelning mellan sig och sin partner. Kvinnor understryker också ofta förhållandets större möjligheter till självständighet, och att balansen mellan närhet och oberoende upprätthålls genom ett eget hushåll.

Enligt Sofie Ghazanfareeon Karlsson ser särboende kvinnor också det egna hemmet som ett skydd mot omgivningens moraliska krav att ta hand om en åldrande partner. I en särborelation är trycket heller inte lika starkt på en äldre partner att erbjuda omsorg. Dock skulle få särbor avstå från omsorgsinsatser ifall partnern blev allvarligt sjuk.

Sofie Ghazanfareeon Karlsson visar också i sin avhandling att det oberoende livet inte utesluter ett ömsesidigt stöd, och särskilt män ser partnern som den främsta stödgivaren. Många män uppfattar också relationen som mer äktenskapslik jämfört med kvinnorna. Äldre kvinnor som lever som särboende kan också i högre grad utmana traditionella uppfattningar om vad det innebär att vara kvinna. På grund av en större personlig frihet, upplever de därför sitt nuvarande liv som mer positivt jämfört med tidigare.

Det finns idag inget register över särbor, så personerna som deltagit i avhandlingen har anmält sig frivilligt. Studien baseras på såväl kvantitativa data, som mer omfattande intervjuer.

Fredagen den 10 mars försvarar Sofie Ghazanfareeon Karlsson, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och Mittuniversitetet, sin avhandling med titeln Tillsammans men var för sig. Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal F 214, Mittuniversitetet, Campus Östersund. Fakultetsopponent är professor Eva Jeppson-Grassman, Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Sofie Ghazanfareeon Karlsson,
institutionen för socialt arbete,
Umeå universitet och Mittuniversitetet,
tel: 063-16 56 81,
e-post: Sofie.Karlsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera