Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2006

Ryckig körning leder till fler trafikolyckor

Doktoranden Anders af Wåhlberg har utvecklat en teori och en mätmetod för att kunna förutsäga olycksinblandning i trafiken. Genom att mäta accelerationsbeteende kan han förutsäga risken för en bussförare att orsaka olyckor. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 februari.

Att försöka förutsäga vilka fordonsförare som är potentiellt farliga har varit en stor del av trafikforskningen under snart hundra år. Inga stora framsteg har dock gjorts, till exempel är körkort ett mycket svagt instrument för urval, liksom medicinska kontroller.

I sin avhandling har Anders af Wåhlberg utvecklat en teori och en mätmetod för att förutsäga olycksinblandning. Metoden går ut på att mäta accelerationsbeteende och ta hänsyn till antal orsakade olyckor, daglig variation i körstil samt riskexponering.

Delar av metoden har testats på bussförare i Uppsala. Mellan 2001 och 2004 mätte han regelbundet hastighetsförändringarna i fem bussar under normal körning. När han jämförde hastighetsförändringarna i medeltal med antalet olyckor som bussförarna hade orsakat helt eller delvis under samma tid fann han det förväntade sambandet.

– Ju större hastighetsförändringar, desto större risk för att föraren orsakar olyckor, säger Anders af Wåhlberg.

Resultaten pekar på att metoden kan användas för löpande övervakning av anställda vid transportföretag, utbildning samt urval av förare. Anders af Wåhlberg förespråkar att övervakning av bussförare görs via automatiska system som mäter hastighetsförändringarna i bussen och signalerar till föraren när variationerna blir för stora.

– Och om han eller hon inte ändrar sitt körbeteende kan en signal gå till trafikledningen, som kan ta kontakt med föraren, berättar Anders af Wåhlberg.

Det krävs dock mer forskning och utveckling för detta.

– Begränsningarna med min metod är att det behövs stora mängder data, att typen av trafikmiljö måste vara likartad samt att ansvar för olyckor är mycket svårt att definiera och mäta objektivt, säger Anders af Wåhlberg.

Kontaktinformation
Anders af Wåhlberg kan nås på tel 018-33 90 95, mobil 0704-25 06 97, e-post anders.af_wahlberg@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera