Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2006

Nya testmetoder ska spara två miljoner djurliv per år i EU:s forskningslaboratorier

Idag allergitestas i stort sätt alla kemiska produkter och ingredienser på djur. Nu startar EU ett projekt för att utveckla olika metoder för in vitro-testning (utanför kroppen). Några andra alternativ än djurtestning finns idag inte. Utöver att bespara nästan två miljoner djur per år, är viktiga drivkrafter i projektet att hitta mer tillförlitliga metoder än vad djurtestning visat sig vara, samt det faktum att allergier av olika slag är ett växande globalt hälsoproblem.

Sammanlagt 28 universitet och företag ingår i projektet som EU finansierar med 11 m EUR. Fokus ligger på riskbedömning av innehåll som framkallar allergi på hud och i lungor, vilket står för i stort sätt all allergi idag.

Lunds Tekniska Högskola koordinerar två av fem “work packages” med en budget på 10 miljoner kronor under fem år.

– Vi leder arbetet med alla in vitro-tester, där olika mänskliga celler i provrör används. Dessa tester kommer att vara hörnstenen i en ett prediktivt test för att se om det ämne som testas är allergiframkallande. Dessutom ansvarar vi för all genetisk analys för de olika partnerlaboratorierna, förklarar Carl Borrebeack, professor i immunteknologi på LTH vid Lunds universitet.

För mer info om projektet “Novel Testing Strategies for in Vitro Assessment of Allergens” kontakta: Carl Borrebaeck, professor, Immunteknologi, Lunds Tekniska Högskola, tel: 046-22 29 613, 0708-21 83 30, Carl.Borrebaeck@immun.lth.se


Deltagare:

Koordinator
– Novozymes A/S (NZ), Bagsvaerd, Denmark

Deltagande universitet:
– University of Heidelberg (UHEI), Heidelberg, Germany
– Lunds Universitet (ULUND), Lund, Sweden
– VU University Medical Centre (VUMC), Amsterdam, The Netherlands
– University of Liverpool (LPOOL), Liverpool, U.K.
– University of the West of England (UWE), Bristol, UK
– Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (Fraunhofer ITEM), München, Germany
– Università degli Studi di Milano (UNIMI), Milan, Italy
– Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IRCCS (IDI-IRCCS), Rome, Italy
– The Max-Planck-Institut für Immunbiologie, Max-Planck-gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPIIB), Freiburg, Germany
– Università di Firenze (UNIFI), Firenze, Italy
– Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen), Aachen, Germany.
– Universitè Louis Pasteur (ULP), Strasbourg, France
– Albert-Ludwigs-University Freiburg Inst. f. Computer Science (ALU-ICS), Freiburg, Germany
– University of Freiburg, Faculty for Medicine (Hautklinik Freiburg), Freiburg; Germany

Forskningsorganisationer
– EU Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy- ECVAM
– Institute for Research in Biomedicine (IRB), Bellinzona, Switserland

Företag
– Syngenta Central Toxicology Laboratory (Syngenta CTL), Alderley Park, Macclesfield, SK10 4TJ, UK
– L’Oreal (L’Oreal), Paris, France
– Unilever UK Central Resource Limited (Unilever), London, UK
– Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol, Belgium
– Miltenyi Biotec GmbH (Miltenyi), Bergisch Gladbach, Germany
– Cosmital SA (Subsidiary of Wella AG, Darmstadt, Germany) (Cosmital), Marly, Switzerland
– Scientific Writing & Consultancy S.C. (SW&C), Pedreguer, Spain
– Proteomika S.L. (Proteomika). Derio, Spain.

EU-organisationer
– The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA), Brussels, Belgium
– In vitro Testing Industrial Platform (IVTIP), Tres Cantos Madrid, Spain
– European Consensus Platform on Alternatives (ECOPA), Brussels, Belgium

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera