Artikel från Stockholms universitet
16 februari 2006

Socialantropolog kastar nytt ljus över EU-byråkratin

I en ny avhandling från Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet belyser socialantropologen Renita Thedvall vad som händer bakom kulisserna när EU-byråkraterna tar fram en ny sysselsättningsstrategi.

– Jag har valt att analysera arbetet med att ta fram en sysselsättningsstrategi, men i ett vidare sammanhang handlar min avhandling om ambitionen att göra policybeslut mätbara och transparenta. Utvecklandet av indikatorer för att mäta resultaten av sysselsättningspolitiken inom EU är en del av den globala trend som följt på ökade krav på ansvarighet, transparens och kontroll över policyprocesser. Detta kallas för “audit society” eller “audit cultures”, säger Renita Thedvall.

I avhandlingen följs byråkraterna mellan olika EU-möten i den Europeiska kommissionen och i det Europeiska rådet när de formulerar, förhandlar och beslutar om en gemensam europeisk sysselsättningsstrategi. Särskild uppmärksamhet ägnar de åt arbetet med att inrama, formulera och specificera visionen om ett “Socialt Europa”, i det här fallet genom idén om “quality in work”. Renita Thedvall undersöker byråkraternas arbete med att definiera begreppet “quality in work” och hur det operationaliseras i form av indikatorer som skall mäta resultaten av sysselsättningspolitiken.

– Inom den Europeiska unionen finns idag en politisk vision om ett “Socialt Europa”. Visionen får kraft av ambitionen att skapa en gemensam europeisk sysselsättnings- och socialpolitik. Policyskapande, särskilt sysselsättnings- och socialpolitik, är en väsentlig del i formandet av den Europeiska unionen. Policys fungerar som kanaler för kulturella flöden av idéer, begrepp och föreställningar och är på så sätt en del i formandet av ett europeiskt postnationellt “samhälle”, säger Renita Thedvall.


Doktorsavhandlingens titel: Eurocrats at Work. Negotiating Transparency in Postnational Employment Policy.

Disputationen äger rum fredag den 17 februari kl. 13.00 i sal 7, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Ullrich Kockel, University of Ulster, Northern Ireland.

Kontaktinformation
Renita Thedvall, Score, Stockholms universitet, tfn 08-674 74 01 mobil 070-2835462 eller e-post Renita.Thedvall@score.su.se
Agneta Paulsson, informatör Stockholms universitet, tfn 08-16 22 56 e-post agneta.paulsson@eks.su.se, som har bild på Renita Thedvall.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera