16 februari 2006

Hur skapa “roligare” utställningar?

Vad är det som gör att så kallade science centers inte lyckas locka tonåringar till sin verksamhet?Runt om i världen sitter science center-personal och funderar på det och frågan ligger också till grund för en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.Med utgångspunkt i Luleå och det lokala Teknikens hus har doktoranden Vaike Fors låtit ett antal ungdomar filma ett besök och därmed kunnat kartlägga tonåringarnas relation till de fasta utställningarna.

I avhandlingen The missing link in learning in science centres med vilken Vaike Fors disputerar den 3 mars, framkommer det att tonåringarna saknar en viktig komponent i utställningarna för att kunna använda dem i meningsfulla aktiviteter.

– Det som saknas är tolkningsföreträde för vad som är meningen med utställningarna, tonåringarna söker möjligheter att bidra till meningen med aktiviteterna i utställningarna och även möjligheter att utveckla sig själva, säger Vaike Fors.

– Detta verkar svårt att uppnå, inte bara på Teknikens hus, utan i de traditionella interaktiva utställningarna som är så typiska för science centers över hela världen. Eventuellt kan detta ha att göra med att science centers är framsprungna under den industriella epoken och därför har ett kulturellt och ideologiskt arv som kanske inte har samna relevans i det globaliserade samhälle som nu håller på att ta vid. Nu är det andra förutsättningar och krav från besökarna som exempelvis Teknikens hus, Teknorama och Universeum måste relatera till för att framför allt de ungas behov ska kunna tillgodoses.

Vaike Fors forskning söker alltså förklaringar till varför tonåringar generellt slutar besöka exempelvis Teknikens hus när de kommer upp i 13-årsåldern. Frågan är av samhälleligt intresse eftersom det finns statliga direktiv för att öka just denna målgrupps intresse för naturvetenskap och teknik. Dessutom finns självfallet ett branschintresse – tonåringars inställning och åsikter i dag kan ha bäring på vad som är viktigt för museer och science centers att förhålla sig till när det gäller utvecklandet av framtidens kulturinstitutioner.

Vaike Fors är född 1969 och uppvuxen i Sollefteå där hon gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. 1994 tog hon grundskollärarexamen vid lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och arbetade därefter under fem år som grundskollärare vid Magnus Stenbocksskolan i Helsingborg. 1996 publicerades hennes första vetenskapliga studie med utgångspunkt i Teknikens hus verksamhet, en C-uppsats i pedagogik. Under år 2000 arbetade hon som projektledare på Teknikens hus i Luleå, samma år fick hon anställning vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid LTU, där hon arbetade fram till dess att hon 2002 antogs till forskarstudier i pedagogik vid samma institution.

Kontaktinformation
Upplysningar: Vaike Fors, tel. 0920-49 21 99, vaike.fors@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera