Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2006

Ytstruktur hos pneumokocker påverkar sjukdomsförloppet

Forskare vid Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet har upptäckt en ytstruktur hos pneumokocken som påverkar svårighetsgraden hos de sjukdomar som bakterien ger upphov till. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till öroninflammation och samhällsförvärvad lunginflammation, och upptäckten kan ha betydelse för utvecklingen av framtida behandlingar och vacciner.

Mellan 60 och 70 procent av alla friska förskolebarn bär pneumokocker i näsan utan att bli sjuka. Samtidigt kan dessa bakterier orsaka allvarliga infektioner, ibland med dödlig utgång.

Bakterierna fäster vid slemhinnan i den bakre näsväggen när vi andas in och sprids därifrån vidare till exempelvis öron och lungor. Förutom att orsaka infektioner i mellanöra och lungor är pneumokocker också en vanlig anledning till blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Symptomen som uppstår orsakas framför allt av den inflammation som bakterierna ger upphov till.

En grupp forskare vid Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet har i samarbete med andra forskare inom EU funnit hårliknande strukturer, så kallade pili, som sträcker sig ut från bakteriens yta. Dessa pili gör att bakterierna bättre fäster vid slemhinnorna samt har betydelse för bakteriernas förmåga att orsaka sjukdom. Dessutom påverkar pili graden av inflammation, kroppens försvar vid infektion, som också är en orsak till patientens symptom.

– De ytstrukturer som vi upptäckt underlättar för bakterierna att vidhäfta slemhinnorna samt ökar det inflammatoriska svaret och påverkar sjukdomens svårighetsgrad. Detta är en viktig upptäckt som har betydelse för vår förståelse av pneumokockinfektionens uppkomst och utveckling av framtida terapier och profylax i form av vacciner, säger docent Birgitta Henriques Normark, en av forskarna bakom studien.

Studien ingår i det EU-finansierade projektet PREVIS.


Publikation:
“A pneumococcal pilus influences virulence and host inflammatory responses”
Barocchi M (Chiron, Sienna), Ries J, Zogaj X, Hemsley C (Imperial College, London), Albiger B, Kanth A, Dahlberg S, Fernebro J, Moschioni M (Chrion, Sienna), Masignani V (Chiron, Sienna), Hultenby K, Beiter K, Wartha F, von Euler A, Covacci A (Chiron, Sienna), Holden DW (Imperial College, London), Normark S, Rappuoli R (Chiron, Sienna), Henriques-Normark B.
PNAS, februari 2006.

Kontaktinformation
För frågor kontakta:
Docent Birgitta Henriques Normark, Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet, Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum, tel: 08-457 24 13,
e-post Birgitta.Henriques@smi.ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Institutet,
telefon 08-5248 3895, mobil 070-224 3895, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera