Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2006

Ögonblickets pedagogik – reflektioner om specialpedagogisk kompetens

Barn med funktionshinder och deras familjer har möjligheter att få råd och stöd av tvärprofessionella team inom barn- och ungdomshabiliteringen.

I ett projekt som pågår inom forskningsgruppen CHILD vid Mälardalens högskola problematiseras specialpedagogens roll. Projektet genomförs av universitetsadjunkten i pedagogik Kerstin Åman som i en avhandling vid Stockholms universitet, visar att pedagoger uppfattar att specialpedagogisk kompetens utvecklas – inom verksamhetsfältet – i samverkan inom flerprofessionella team och med familjen. Pedagogerna menar att deras kompetens grundar sig i teorier och praktiska erfarenheter från grundutbildningen till förskollärare. Deras specialpedagogiska påbyggnadsutbildning är huvudsakligen inriktad mot ett uppdrag i skolan. Pedagogerna beskriver en kompetens som tar sig uttryck i det direkta mötet med barn och familj. Den kan beskrivas som fronesis, dvs. en praktisk klokhet, grundad i en systematisk teori och praktisk pedagogisk erfarenhet av barn och deras utveckling.

Studien har genomförts genom fokusgruppssamtal med professionella i yrkesgrupper och team inom barn- och ungdomshabiliteringen. I yrkesgruppssamtalen kommer olika aspekter av kompetensen ges utrymme och utvecklas, beroende av talgenre eller yrkesgruppskontext.


Doktorsavhandlingens titel: Ögonblickets pedagogik. Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn- och ungdomshabiliteringen.

Disputationen äger rum fredag den 17 februari kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Kontaktinformation
Kerstin Åman nås på telefon 021-10 14 01, Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls-och Beteendevetenskap, alternativt 070-401 45 42 eller e-post kerstin.aman@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera