Artikel från Mittuniversitetet
8 februari 2006

Medalj till massaforskare

Professor Hans Höglund har tilldelats Ekmanmedaljen för viktiga vetenskapliga insatser inom området mekanisk massa. Ekmanspriset delas ut av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen och överlämnades i samband med Ekmandagarna 2006 i Stockholm.

Professor Höglund får medaljen för hans vetenskapliga insatser inom området mekanisk massa under ett antal år varav de senaste åren vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Priset motiveras av hans vetenskapliga produktion som visar på “hög innovativ förmåga, utmärkt vetenskaplig systematik och väl utförda experimentella arbeten såväl som kritisk granskning av erhållna resultat”. Ekmanmedaljen anses vara en av de finaste utmärkelser som delas ut inom svensk skogsindustri.

I arbetet inom forskningsprogrammet Fiber Science and Communication Network (FSCN) vid Mittuniversitet har Hans Höglund utvecklat forskningsprogrammet till ett av de mest omfattande internationellt sett inom området mekanisk massateknologi. Ny kunskap har tagits fram om grundläggande mekanismer vid tillverkning av mekanisk massa med hjälp av nya innovativa mättekniker. Dessa kan användas både i fullstora anläggningar och i laboratoriemiljö. Eftersom arbetet ofta genomförts i nära samarbete med industriföretagen har en del av forskningsresultaten redan kommit till praktisk användning.

Professor Höglunds forskargrupp har deltagit vid ett antal internationella konferenser med föredrag. Vid de två senaste mekaniska massakonferenserna (2003 och 2005) har de vunnit priser både för bästa föredrag och bästa poster.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Hans Höglund, professor, Mittuniversitetet, 060-14 89 45 eller 070-638 55 18

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera