Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2006

Storsatsning på nordiskt centrum för sjukdomsgenetik

Ekonomie doktor Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik har beviljat det nyetablerade Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics fem miljoner kronor i forskningsanslag som ska användas för att bygga upp en databas som kommer att väsentligt underlätta genetiska analyser samt interaktionen mellan forskargrupperna.

Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics etablerades 2004 med stöd av Nordiska ministerrådet. Centret omfattar forskargrupper i Uppsala, Helsingfors, Stockholm, Lund och Århus och leds av professor Leena Peltonen vid Helsingfors universitet. Forskningen vid detta nordiska centrum fokuseras på genetiken bakom olika sjukdomssyndrom som medför stora hälsoproblem i samhället. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes, astma och olika former av cancer. Alla dessa sjukdomar har en komplex genetisk bakgrund vilken innebär att både genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkar risken att drabbas av sjukdom.

– Syftet med vårt center är att göra en nordisk kraftsamling kring dessa viktiga sjukdomar, säger Leif Andersson, professor på institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, som är koordinator för Uppsala-noden inom centret.

– Styrkan i denna satsning är att den inkluderar världsledande forskare inom området och vi har tillgång till unika patientmaterial och unika djurmodeller för dessa sjukdomar, säger Leena Peltonen, vid Helsingfors universitet som är koordinator för centret.

För att fullt utnyttja alla tänkbara synergi-effekter mellan forskargrupperna så behöver de bygga upp en databas som innehåller information om alla de patientmaterial och djurmaterial som finns tillgängliga för genforskning inom centret. Databasen kommer att innehålla information om vilka sjukdomsdata som har samlats in, vilka genetiska studier som genomförts och vilka statistiska samband som påvisats. Detta kommer att väsentligt underlätta möjligheterna att göra jämförande studier mellan människa och djurmodeller. Alla patientdata kommer att vara kodade och anonymiserade i databasen.

– Stödet från denna Wallenbergstiftelse kommer nu att användas för att etablera denna nyckelresurs för projektet, säger Leena Peltonen.

Mer information om Nordic centre of excellence in disease genetics finns på http://www.ncoedg.org/

Kontaktinformation
Närmare upplysningar:
Leif Andersson, anslagsmottagare, Uppsala, tel: 018-471 49 04, 070-514 49 04
Leena Peltonen, anslagsmottagare, Helsingfors, tel: +358-9-4744-8393

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera