2 februari 2006

Pris för teknik som låter oss höra med ögonen

Jonas Beskow, 35, vid institutionen för tal, musik och hörsel på KTH får Chester Carlsons forskningspris. Jonas Beskow belönas för en innovation som gör det möjligt för hörselskadade att enklare klara av vanliga telefonsamtal.

Projektet, döpt till Synface, bygger på tredimensionella datoranimeringar av talande ansikten. Den hörselskadade kan i realtid läsa på läpparna och följa ansiktsuttryck på ett animerat ansikte på en datorskärm, kopplad till telefonen.

Denna möjlighet innebär ett avgörande stöd för att förstå vad personen i den andra änden säger. Hörselskadade som testat lösningen är mycket positiva.

“För framstående insatser att ge rösten ett ansikte som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator i till exempel dialogsystem och mellan människor, speciellt vid hörselskada och i bullriga miljöer”, lyder motiveringen. Prissumman är 75 000 kronor.

Jonas Beskow tog sin civilingenjörsexamen på KTH 1995 och doktorerade 2005 vid institutionen för tal, musik och hörsel.

Förutom forskningsgruppen på KTH, där sex personer ingår, är universitet i England och Holland delaktiga i projektet, och lösningen fungerar på svenska, engelska och holländska. Se bilder och en demo av lösningen på hemsidan Synface AB, det bolag forskarlaget startat för att kommersialisera tekniken, http://www.synface.net

Svenskättlingen Chester Carlson tog patent på den första torrkopieringsprocessen – xeroxgrafimetoden – som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han är företaget Xerox grundare.

Chester Carlson-fonden delar ut pris till personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap/IT. Priset förvaltas av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Kontaktinformation
Jonas Beskow
08-790 8965
beskow@speech.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera