Tema

Energiforskare i Lund bildar Energiportal och inbjuder till heldag om framtidens energi

LTH och Lunds universitet står för en stor del av den energiforskning som bedrivs i Sverige. Nu startar universitetets forskare en gemensam energi-plattform. Satsningen ses som en viktig strategi för att behålla sin ledande position, underlätta prioriteringar och riktade satsningar samt stimulera ytterligare satsningar inom utbildning och forskning. Det ger också olika intressenter en tydligare ingång till olika kompetenser.

För att högtidliggöra startskottet anordnas en heldag om aktuell och angelägen energiforskning onsdagen den 15 februari på Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3 i Lund. Representanter från media är välkomna att bevaka evenemanget kostnadsfritt.

– Aktuell forskning inom etanol, biogas, elkraftnät, gas och fjärrvärme, transporter, förbränning, solvärme, förbränningsmotorer, elhybridfordon och energieffektiva byggnader presenteras.

– Bland andra Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt, E.ON:s VD Lars Frithiof, VD:n för Svenskt gastekniskt centrum Jörgen Held och Mona Sahlins politiska sakkunniga Maja Fjaestad resonerar kring viktiga energiutmaningar för Sverige och förväntningar på energiforskningen.

Läs mer på http://www.lth.se/index.php?id=1395 där det även finns en länk till hela programmet. Dagen är ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick av området och att träffa representanter från forskning och samhälle.

För mer information, kontakta Lars J. Nilsson, ordf. i Energiportalens styrgrupp och prof. Miljö- och Energisystem, 046-222 46 83, 0702-690 607, Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se eller Bengt Sundén, (vice ordf.), prof. Värmeöverföring, 046-222 86 05, Bengt.Sunden@vok.lth.se

Anmäl dig till: Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se

Energiforskare i Lund bildar Energiportal och inbjuder till heldag om framtidens energi

 lästid ~ 1 min