Artikel från Stockholms universitet
1 februari 2006

Tiden i skolan ett pedagogiskt dilemma

Om skoltidens villkor, som några gymnasieelever tolkar och beskriver dem beskrivs i en avhandling i pedagogik.

Lotta gör ett eget schema som får henne att känna sig både produktiv och “vanlig”. Veras tid i skolan tar aldrig slut och hon strävar efter att hela tiden fylla på med erfarenheter. Jonna beskriver hur hon ibland försöker stanna upp och inte tänka på allt som hon känner att hon borde göra. Love saknar klasskamrater som gör samma sak som han gör, den egna studietiden får honom att känna sig utanför.

Jutta Balldins avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet handlar om skoltidens villkor, som några gymnasieelever tolkar och beskriver dem. Eleverna går på tre olika gymnasieskolor vars gemensamma drag är att de erbjuder självständiga studier, alltifrån enstaka projekt inom ett annars förutbestämt schema till heltidsstudier på distans. Dessa “erbjudanden” skapar nya möjligheter, men drar också fram och synliggör kulturella “tidslinjer” som eleverna inte reflekterat över tidigare, och som de plötsligt inser betydelsen av.

Avhandlingen ringar in en mångtydig tid i skolan, en tid som både bejakar temporal självständighet och elevernas anpassning till kulturella tidsnormer. Eleverna ser och är medvetna om dessa olika “kulturella uppmaningar” och hanterar dem som utmaningar de måste lösa, eller som erbjudanden om att faktiskt kunna skapa nya rytmer, nya sätt att vara, i skolan och i livet.


Doktorsavhandlingens titel: Kulturell tid och individuella rytmer. Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor

Disputationen äger rum fredagen den 10 februari kl. 10.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är docent Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Jutta Balldin kan nås på telefon 08-16 39 71, 0708-63 28 62 alternativt e-post jutta@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera