Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2006

Ny professor skall göra naturvetenskapen förståelig

Sveriges förste professor i vetenskapskommunikation heter Ilan Chabay. Vid hundraårsjubileet av Victor Hasselblads födelse den 8 mars håller han sin installationsföreläsning. Professuren är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet och skapad av Hasselbladstiftelsen.

Ilan Chabay kommer från USA och startade 1983 the New Curiosity Shop i San Francisco. Där har han bland annat tagit fram pedagogiskt material för lärande i naturvetenskap. Nu blir han professor i Göteborg i ämnet hur vetenskap och allmänhet kan närma sig varandra, med särskild inriktning på naturvetenskap. Det är innebörden i professuren med det engelska namnet “Public Learning and Understanding of Science”, PLUS.

Tanken med professuren är att starta vetenskapliga studier på området att göra naturvetenskaplig forskning mer synlig och lättillgänglig för en bredare publik och att underlätta kommunikationen mellan allmänhet och vetenskap. En utgångspunkt är att alla människor behöver en grundläggande förståelse för naturvetenskap och dess koppling till samhället för att kunna delta i beslutsprocesserna i ett demokratiskt samhälle.

– Det skall bli oerhört roligt att få arbeta i Göteborg. Här pågår redan mycket spännande inom vetenskapskommunikation och populärvetenskap. Jag hoppas kunna bli en katalysator i det fortsatta arbetet, som till exempel skapandet av ett forskningscentrum, säger Ilan Chabay.

Ett sådant centrum för forskning om vetenskapskommunikation planeras redan av rektorerna för Chalmers och Göteborgs universitet. Professuren har inriktning på naturvetenskap men centret ska fungera som en plattform för alla intresserade forskare, oavsett vetenskapsområde.

Ilan Chabay har bland annat ett förflutet som forskare vid U.S. National Institute of Standards and Technology. Han har varit knuten till Exploratorium, San Franciscos vetenskapscentrum, och är VD för the New Curiosity Shop. Han är en ofta anlitad föredragshållare, kursarrangör och inspiratör på skolor och universitet runt om i världen. Han talar ännu så länge inte svenska men är fast besluten att lära sig. Till sommaren flyttar han hit med familjen.

Installationsföreläsningen hålls i Göteborg, i samband med hundraårsfirandet av Victor Hasselblads födelse onsdagen den 8 mars. Vid detta tillfälle kommer också Dr Buzz Aldrin, professor Ingemar Ernberg och redaktör Sören Gunnarsson att föreläsa och en staty av Victor Hasselblad att avtäckas.

Hasselbladstiftelsen skapades av Victor Hasselblad, som var en framgångsrik fotograf, affärsman och uppfinnare. Han utvecklade de kameror som bär hans namn.

En presskonferens kommer att hållas den 8 mars kl 13.00 i Hasselblad Center, Göteborgs Konstmuseum på Götaplatsen.
Anmälan till presskonferensen: VH100@hasselbladfoundation.org

Mer information om evenemanget samt pressmaterial finns på Hasselbladsstiftelsens sida http://www.hasselbladfoundation.org

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Margareta Wallin, prorektor, Göteborgs universitet, tel: 031-773 1145, 0733-30 95 90,
e-post: M.Wallin@zool.gu.se

Bengt Nordén, professor i fysikalisk kemi, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 3041,
e-post: norden@chalmers.se

Bo Myhrman, verkställande direktör, Hasselbladstiftelsen, tel: 031-743 73 05,
e-post: bo.myhrman@hasselbladfoundation.org

Birgitta Bergenholtz, projektledare, Hasselbladstiftelsen, tel: 031-778 21 52
e-post: bb@hasselbladfoundation.org

Bild på Chabay kan laddas ner från:

http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/index.jsp
Fotograf är Jan-Olof Yxell, Chalmers

Önskar någon komma i kontakt med Ilan Chabay, var god ring Åke Pettersson, 0703-19 44 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera