Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2006

Lek med vatten lär grundskoleelever mer om naturen

Ett spännande EU-projekt hade i slutet av förra veckan “avspark” i Sundsvall/Härnösand. Projektet involverar, förutom Sverige, Schweiz, Danmark, Norge, Tyskland och Slovenien, och handlar om hur man gemensamt ska öka intresset för, och kunskapen om, naturvetenskap i grundskolan.

EU-projektet har namnet “Play with Water: Introducing Ecological Engineering to Primary School to Increase Interest and Understanding of Natural Sciences”. Målet är att länderna gemensamt ska utveckla läromedel och demonstrationsmaterial inom naturvetenskap för grundskoleelever.

Från Sverige deltar forskare från Mittuniversitetet, företag, organisationer och skolor i Västernorrland – Regnbågen Fisk, Geresta skolan, Älandsbroskolan, Nordviks Lantbruksgymnasium, samt Technichus.

– För att nå dit vi vill med projektet är det en förutsättning att det sker i samarbete mellan skolor och organisationer. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa undervisningshjälpmedel som är intressanta, kostnadseffektiva och varaktiga, konstaterar Nils Ekelund som är professor i växtfysiologi, och projektets svenske koordinator, i vid Mittuniversitetet.

Det handlar alltså om att väcka intresse och förståelse bland barn och ungdomar för hur, det för alla livsnödvändiga, samspelet mellan natur och samhälle ser ut. Kunskaper om sådant såsom människans plats i naturens kretslopp, hur avloppsvatten och föroreningar påverkar den globala vattentillgången, hur organiskt avfall tas om hand av naturen, samt hur man hanterar avfallsåtervinning. Centrala och viktiga kunskaper för framtiden.

– Vid mötet diskuterade vi bland annat hur man skulle kunna designa klassrumsmodeller av ekosystem som är enkla att använda och underhålla och som kan användas tillsammans med uppgiftsorienterade läromedel, samt hur man skulle kunna arbeta aktivt med öppna Internet-plattformar där eleverna kan diskutera och utbyta information med varandra, med forskare, med näringslivsföreträdare och med globala miljöorganisationer, berättar Nils Ekelund.

Man hoppas också på att utvecklad naturvetenskaplig grundskoleundervisning ska locka fler ungdomar till fortsatta studier, och även forskning, på området.

– Det är ett otroligt spännande område och jag är dessutom övertygad om att arbetsmarknadens behov av kompetens inom det naturvetenskapliga området kommer att öka kraftigt i framtiden, avslutar Nils Ekelund.

Under dagen besöktes Geresta skolan i Härnösand, som också är en miljöcertifierad skola, och de utländska delegaterna blev mycket imponerade av vad de fick se.

Kontaktinformation
Professor Nils Ekelund, Mittuniversitetet, 060-148707, 070-2291707.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera