Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2006

Uppsalaskolan i ett nytt ljus- vetenskaplig äreräddning av Axel Hägerstöm

Den svenske filosofen och professorn Axel Hägerström (1868-1939) har spelat en betydelsefull roll i rättsvetenskapens historia. Hans mål var att göra rättsvetenskapen – och därmed juridiken – vetenskaplig och objektiv.

Tidigare hade religiösa och andra etiska föreställningar varit styrande. Hägerström bidrog i hög grad till att skilja rättsvetenskapen från religionen och moralen. Hans tankar blev grundläggande för den så kallade uppsalaskolan, som utgör den svenska rättsteorins enda avgörande internationella bidrag.

Max Lyles genomlyser i sin nyligen framlagda avhandling i juridik vid Stockholms universitet Hägerströms teorier om rätt, juridik och rättsvetenskap ur ett rättshistoriskt och filosofiskt perspektiv.

Resultatet av denna systematiska analys är, bland annat, att tidigare forskningsresultat, som betonat Hägerströms sociologiska ansatser eller kritiserat rättsteorins politiska implikationer, sätts i fråga. Lyles framhäver i stället Hägerströms insatser som vetenskapsteoretiker och inordnar honom i den rättspositivistiska tradition som han så skarpt kritiserat. Hägerström förkastade nämligen inte rättspositivismen. Genom sin kritik ville han tvärtom stärka rättspositivismens vetenskaplighet.

Doktorsavhandlingens titel: A Call for Scientific Purity: Axel Hägerstöm´s Critique of Legal Science

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

För att läsa hela abstractet, kontakta Max Lyles som då e-postar abstracten på engelska och svenska.

Kontaktinformation
Max Lyles nås på tel 08-674 70 39, 073-655 33 06 eller e-post: max.lyles@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera