Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2006

Könsrollerna tydliga när hushållet sparar energi

Energibesparingsåtgärder i hemmen leder till att hushållen ändrar sina beteenden. Det visar en ny studie från FOI. Män och kvinnor ändrar sina beteenden inom områden de traditionellt ansvarar för i hemmet. Kvinnor ändrar t ex sitt sätt att tvätta och laga mat, medan männen gör motsvarande inom ombyggnad och reparation av hemmet.

FOI har tillsammans med Lunds universitet undersökt hur beteendet hos hushållens medlemmar förändras som ett resultat av olika energisparkampanjer och projekt. Studien visar att det sker en faktisk beteendeförändring. Exempel på förändrat beteende som blivit vanligare är att:

– sänka inomhustemperaturen
– avstå från att torka kläder med tillskottsenergi
– undvika bad, släcka lampor och skaffa energisparlampor
– laga mat och diska vid tidpunkter under dygnet då eltaxan är låg
-bygga om huset för bättre energieffektivitet.

– Det intressanta med vår studie är att förändrat beteende har en tydlig koppling till mäns och kvinnors roller i hushållet, säger Annika Carlsson-Kanyama, forskningsledare vid FOI. Den visar att ett ändrat beteende i hushållen ofta förutsätter att kvinnor tar på sig arbetsuppgifter inom områden som de av tradition har ansvar för t ex tvätt och matlagning. I vissa fall leder energisparandet till ökad arbetsbörda eller anpassning. Kvinnor lider exempelvis mer av lägre inomhustemperatur än vad män gör.

Män tar på samma sätt ofta ansvar för beteendeförändringar inom traditionellt manliga sfärer i hemmet, dvs ombyggnad, reparationer och vedanskaffning. Det är arbetsuppgifter som är tunga och arbetsintensiva, men som förekommer mera sällan, och som mest är aktuella för boende i småhus.

– I studien ser vi också betydelsen av mer användarvänlig reglerteknik för hemmabruk, säger Anna-Lisa Lindén, professor vid Lunds universitet. Vissa hushåll i lägenheter som t ex fått utrustning för att reglera värmen förstår sig inte på hur den fungerar och missar därmed möjligheten att spara energi och därmed minska sina hyreskostnader.

Studien bygger på intervjuer med 30 hushåll på fyra olika orter i Sverige och har genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Utgångspunkten är att en fjärdedel av energianvändningen sker i bostäder. Genom att energihushålla där kan mycket energi sparas.

Studien presenteras i rapporten “Energieffektivisering i bostaden – förändringar i hushållsarbete för kvinnor och män”. Rapporten i sin helhet kan laddas hem på referenslänken nedan eller på www.foi.se

Kontaktinformation
Annika Carlsson-Kanyama
forskningsledare Försvarsanalys, FOI
tel 08-555 038 92, 0709-58 88 92
e-post: annika.carlsson-kanyama@foi.se

Anna-Lisa Lindén
professor, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet
tel: 046-222 88 34
e-post: anna-lisa.linden@soc.lu.se

Johan Axell
kommunikationsdirektör, FOI
tel: 08-555 030 18, 070-277 03 62
e-post: johan.axell@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera