Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2006

Ny upptäckt om tillväxten hos tubulära organ

Genom förgrenade tubulära organ, till exempel njurar, lungor och blodkärlssystem, transporteras gaser och vätskor i våra kroppar. Men funktionen är beroende av längden och diametern på organens grenar. En ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet avslöjar nu tidigare okända mekanismer om hur storleken på organen regleras.

De senaste åren har forskning kring trakeerna, bananflugans andningsorgan, gett generella kunskaper i frågan. Nya resultat från Christos Samakovlis forkargrupp vid Wennergrens institut, Stockholms universitet, avslöjar nu en tidigare okänd signaleringsfunktion när det gäller regleringen av storleken på de förgrenade tubulära organen. I dagarna publicerar den välkända vetenskapliga tidskriften “Current biology” en artikel om upptäckten.

– Flera allvarliga patologiska tillstånd som polycystisk njursjukdom och ischemi hänger samman med avvikande storlek på dessa biologiska transport rör. Men i nuläget har vi ännu inte kartlagt hur de underliggande cell-och molekylmekanismerna för rörens storlek regleras och det saknas därför mediciner mot dessa sjukdomar, säger Christos Samakovlis.

Kontaktinformation
Christos Ssamakovlis, professor i zoologisk utvecklingsbiologi, tfn 08-16 15 64, mobil 070-345 33 52 eller e-post christos@ devbio.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera